Mötesplatsen för dig inom Solenergibranschen, jul, 16 2019
Latest News

Ny hjälp för konstruktörer och installatörer inom solel

Bild: Svensk Elstandard.
Bild: Svensk Elstandard.
Published by
Sanna Kesselfors - 21 nov 2018

Den nya elstandarden IEC TS 62738 ger allmänna riktlinjer och rekommendationer för konstruktion och installation av stora markplacerade solenergianläggningar med solceller.

Fokus ligger på konstruktionsaspekter som skiljer sig från dem som gäller för vanliga anläggningar på bostadshus och kommersiella fastigheter.

Konfigurationer, kabelval och metoder för kabelförläggning behandlas, liksom överströmsskydd och potentialutjämning i vidsträckta anläggningar. Både fasta och solföljande anordningar omfattas. Det förutsätts att allmänheten inte har tillträde till anläggningen. Takmonterade anläggningar behandlas inte.