Mötesplatsen för dig inom Solenergibranschen, jul, 16 2019
Latest News

ASRE får ny solorder i Kina

Foto: Soltech
Foto: Soltech
Published by
Sanna Kesselfors - 20 nov 2018

 ASRE har tecknat en order med HengAn Family Life Products Co Ltd gällande installation av en solenergianläggning på 2,2 megawatt (MW), som beräknas ge årliga intäkter på drygt 2,4 miljoner kronor.

Under avtalens 20-åriga löptid beräknas de ackumulerade intäkterna uppgå till drygt 49 miljoner kronor.

Anläggningen kommer årligen producera cirka 2 200 000 kWh. Kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som anläggningen producerar under 20 år. ASRE erhåller under samma period bidrag från kinesiska myndigheter för varje kilowattimme (kWh) som levereras till kund. Investeringen i anläggningen, som fortsatt kommer att ägas av ASRE, uppgår till cirka 13,3 MSEK.

Anläggningen beräknas vara färdigbyggd under januari månad 2019.