Mötesplatsen för dig inom Solenergibranschen, jul, 16 2019
Latest News

Restaurangaktör i Göteborg klimatsatsar

Bild: Christoffer Falk/Avenyfamiljen.
Bild: Christoffer Falk/Avenyfamiljen.
Published by
Sanna Kesselfors - 19 nov 2018

Solpaneler på taken till Tredje Långgatans verksamheter, fossilfri fordonsflotta med kick bikes och elbilar och biogas i köken – restaurangaktören Avenyfamiljen i Göteborg tar nu nya steg för utveckla sitt klimatarbete.

– Att arbeta klimatsmart är en förutsättning för att kunna rekrytera och behålla grymma behålla talanger, säger Tobias Hamberg, VD Avenyfamiljen

Nästa år monteras solpaneler på taken till fastigheterna på Tredje Långgatan, som hyser flera av Avenyfamiljens restauranger, något som sker i samarbete med Coca-Cola.

– Solpanelerna är nästa logiska steg för oss att ta i hållbarhetsarbetet, säger Tobias Hamberg, VD Avenyfamiljen.

Solpanelerna väntas att ge en hel del energi, som jämförelse motsvarande ungefär den mängd energi som krävs för uppvärmning av knappt femton trerumslägenheter under ett års tid.

Koncernen har i år även bannlyst fossildrivna bilar och till våren byts den sista varubilen till elbil. Därmed är Avenyfamiljens fordonsflotta helt fossilfri, och nyligen införskaffades fem eldrivna så kallade kick bikes, som medarbetarna kan använda för ärenden och möten. Man jobbar även med biogas i köken.

– Vi vill hela tiden bli bättre på att utveckla vår verksamhet i en hållbar riktning, och då är alla bitar viktiga att se över. Vi vill vara en förebild och inspirera såväl andra näringsidkare, leverantörer och våra gäster. Att arbeta klimatsmart är också en förutsättning om man vill kunna rekrytera och behålla grymma talanger.

För Avenyfamiljens grundare Jonas Järvmarker handlar det om ett självklart vägval, som han gjorde för många år sedan då planetens välmående alltid legat honom varmt om hjärtat.

Gradvis över åren har det tagits gröna steg, så att det sker ekonomiskt hållbart för våra gäster. Alla verksamheter, såväl på Tredje långgatan som på andra adresser, försörjs av vindkraft. Avenyfamiljens restauranger är sedan flera år helt KRAV-certifierad.