Mötesplatsen för dig inom Solenergibranschen, maj, 25 2019
Latest News

Nu flyttar bostadsköpare in i Svanenmärkta hem på Lindholmskajen

Bild: Peab Bostad.
Bild: Peab Bostad.
Published by
Sanna Kesselfors - 01 nov 2018

Nu har de första bostadsrättsköparna precis flyttat in i.Peab Bostads Brf Lindholmskajen i Göteborg, vilket är bolagets första Svanenmärkta flerbostadsprojekt.

 

De 67 lägenheterna ligger på kajkanten i expansiva Lindholmen. Området på södra Hisingen har haft en snabb utveckling de senaste tio åren med en rad bostadsprojekt från olika aktörer, men det har även satsats på nya kontor, utbildningscentra, handel och service. Kort sagt det som krävs för att skapa en levande stadsdel.

 

Peab Bostad har genomfört flera större bostadsprojekt på Hisingen, men det som gör att Lindholmskajen och så småningom Lindholmsvarvet, sticker ut från mängden är den tydliga miljöprofilen.

 

– Vår tydliga inriktning är att ligga i framkant inom hållbar stadsutveckling och vi arbetar därför aktivt med miljö och människan i centrum. Nya flerbostadsprojekt har Svanenmärkning som vår standard sedan 2017 och det är därför väldigt roligt att vårt första genomförda Svanenprojekt blivit så bra, säger Peter Svensson, VD för Peab Bostad AB.

 

Tuffa krav på underleverantörer

Caroline Andersson har arbetat med Brf Lindholmskajen i samband med märkningen och är projektledare och hållbarhetsansvarig för Peab Bostad Väst. Caroline framhåller vilket omfattande åtagande som krävs för att bli miljömärkt enligt Svanens kriterier.

 

– Det handlar inte om några enstaka åtgärder utan att hela bostadsprojektet och byggprocessen bedöms ur ett helhets- och livscykelperspektiv. Det innebär i sin tur att vi måste ställa ganska tuffa krav på underleverantörer och samarbetspartners. Dessutom finns det en tredjepartgranskare som undersöker och godkänner alla delar inför en märkning.

 

Enligt Caroline Andersson finns det många delar i en certifieringsprocess som går att överföra även till bostadsprojekt som inte är miljöcertifierade.

 

– I likhet med nästan allt kvalitetsarbete finns det en initial kostnad men som innebär besparingar på längre sikt. Ett fördjupat samarbete med leverantörer och striktare kontroll och uppföljning leder helt enkelt till en bättre slutprodukt och med färre garantiåtaganden.

 

Vad är då nyttan för de 100-talet bostadsköpare som just nu håller på att flytta in?

– Med solpaneler på taket och energisnåla fastigheter blir energiräkningarna lägre. Det går också att påverka sin egen elanvändning om det är lätt att läsa av sin elförbrukning. Dessutom levereras elen enligt Bra Miljöval, säger Caroline Andersson.

 

– Vi har även kontrollerat val av inredning och byggmaterial för att vara säkra på att de inte utgör en risk för människa eller miljö.

 

Kraven innebär att vi ibland tvingas byta leverantörer, men det finns också flera leverantörer som är pådrivande med sina egna miljösatsningar och det tycker vi om.

 

 

Grön finansiering

Satsningen på Lindholmkajen blev startskottet för ytterligare ett samarbete. Denna gång mellan Peab Bostad och Handelsbanken. I början av 2017 lanserade Handelsbanken produkten Grönt Lån. Det innebär att såväl bygg- och fastighetsbolag som bostadsrättsföreningar kan få ett Grönt Lån och därmed förmånligare finansiering, förutsatt att byggprojekten uppnår miljöcertifieringen Svanen, Miljöbyggnad Silver, BREEAM Very good eller LEED Gold.

 

– Byggnadssektorn står för en betydande andel av världens energiförbrukning och utsläpp av växthusgaser. Handelsbanken vill dra sitt strå till stacken för att minska denna påverkan och erbjuda förmånlig grön finansiering till projekt som uppfyller bankens krav avseende miljö och klimat, säger Karin Lagerstrand, som arbetar med grön finansiering på Handelsbanken Debt Capital Markets.

 

Förutom de nämnda miljöcertifieringarna utvärderas bland annat energiförbrukningen genom kravet att nya byggnader ska uppvisa minst 15 procent lägre energiförbrukning per kvadratmeter än vad som krävs enligt Boverkets byggregler.

Annons