Mötesplatsen för dig inom Solenergibranschen, maj, 25 2019
Latest News

Stora skillnader i antalet ansökningar av solcellsbidrag

Bild: Otovo.
Bild: Otovo.
Published by
Sanna Kesselfors - 29 okt 2018

Siffror från Energimyndighetens rapport och Statistiska centralbyrån visar att ansökningar av solcellsbidrag från villaägare i Uppsala län i jämförelse med grannlänet Gävleborg är tre gånger fler under 2018. Solenergibolaget Otovo, som fungerar som en marknadsplats för svenska installatörer, menar att en stor anledning är att konsumentpriset för en installation kan skilja upp till 20 procent mellan de olika länen.

– Prisvärda installatörer finns över hela Sverige. Konkurrensen i branschen är oftast mindre i glesbygdsområden, vilket medför att det finns installatörer som tar alldeles för höga priser. Att själv kunna bilda sig en uppfattning om marknadspriserna är därför viktigt. Det är där vi på Otovo kommer in, säger Babak Tighnavard, VD på Otovo.

Otovo fungerar som en marknadsplats där varje installatörer registrerar sin prismodell. Detta innebär att konsumenten kan se priset för just sitt län.

Stora prisskillnader på grund av en omogen marknad

Att prisskillnaderna är så stora beror på en marknad som i Sverige ännu inte mognat. Prisskillnaden mellan installatörer beror ofta på deras inköpskanaler och egna marginaler. Etablerade installatörer i större städer har ofta billigare inköpskanaler, antingen via direktimport från kinesiska tillverkare eller grossister som handlar direkt från Kina, där 9 av världens 10 största producenter finns.

– Det är tydligt att prisskillnaderna beror på att den svenska marknaden fortfarande är i ett tidigt stadie och därför inte har stabiliserats. Danmark har exempelvis installerat 7 gånger så många watt per invånare i jämförelse med Sverige, vilket gör att priserna där skiljer sig mindre åt installatörer emellan, fortsätter Babak.

Hög tillväxt under 2018

Även om antalet ansökningar av solcellsbidrag skiljer sig kraftigt mellan olika län har solcellsmarknaden i Sverige fortsatt vuxit starkt. I år har dubbelt så många villaägare sökt det statliga solcellsbidraget fram till september 2018 i jämförelse med hela förra året. En privat solcellsanläggning kostar i genomsnitt ca 135 tkr att installera, vilket innebär att marknaden under 2018 fram till september månad värderas till ungefär 1,6 miljarder kronor jämfört med 801 miljoner under hela 2017. Den faktiska siffran kan vara betydligt högre då beräkningen inte tar hänsyn till solcellsparker och installationer på större kommersiella fastigheter där kostnaden för en installation är mycket större.

Annons