Mötesplatsen för dig inom Solenergibranschen, maj, 25 2019
Latest News

Ny metod möjliggör snabb tillverkning av organiska solceller med hög verkningsgrad

Japanska forskare demonstrerar en ny metod för att styra orienteringen hos aktiva molekyler i organiska solceller, vilket resulterar i förbättrad ljusabsorption och prestanda.

Aktiva molekyler avsatta på substrat utan (a) och med (b) ett buffertlager av kopparjodid. Illustration: Kanazawa University
Aktiva molekyler avsatta på substrat utan (a) och med (b) ett buffertlager av kopparjodid. Illustration: Kanazawa University
Published by
Alarik Haglund - 29 okt 2018

Ett av problemen med organiska solceller är att molekylerna i det aktiva organiska lagret, där solljus absorberas och laddning transporteras, har en tendens att vara vända både mot cellens kanter och det ljusabsorberande substratet. Nyckeln till att maximera cellens absorptions- och ledningsförmåga är emellertid att maximera antalet molekyler som är vända mot substratet.

Organiska solceller kan tillverkas genom antingen torrbearbetning eller våtbearbetning. Torrbearbetningsmetoden har kunnat modifieras för att maximera antalet molekyler som är vända mot substratet, men det har tidigare inte varit möjligt med våtbearbetningsmetoden, som är den snabbaste av de två metoderna. Nu har en grupp forskare ledda av Tetsuya Taima vid Kanazawa University i Japan för första gången lyckats med detta.

Forskarnas nya metod bygger på att ett buffertlager av kopparjodid placeras mellan de aktiva molekylerna och substratet och de har demonstrerat att den resulterar i att tio gånger fler av de aktiva molekylerna är vända mot substratet.

Annons