Mötesplatsen för dig inom Solenergibranschen, maj, 25 2019
Latest News

Västberga vill bli Stockholms soleltätaste stadsdel

Bild: Solkompaniet.
Bild: Solkompaniet.
Published by
Sanna Kesselfors - 17 okt 2018

 Stadsdelen Västberga i Stockholm vill storsatsa för att bli bäst på solel. Genom ett initiativ som samlar fastighetsägare och hyresgäster, har nu den första solelsanläggningen installerats. Initiativet startade för ett år sedan och har redan flera medlemmar. Nätverkets ambition är att göra Västberga till den soleltätaste stadsdelen i Stockholm år 2020.

I slutet av 2017 fanns det installerad solel motsvarande 23 watt/person i Sverige. När Solelstaden Västberga drog igång låg samma siffra för hela Stockholm på bara 5 watt/person. Med installationen på en av Malmegårds Fastighets byggnader har den första solcellsanläggningen inom nätverkets regi installerats och vägen mot målet har påbörjats.

- Vi har tidigare erfarenhet av solel inom bolaget. Det fungerar utmärkt och vi vill fortsätta att bidra till att öka solelproduktionen, säger Bengt Malmegård, vd på Malmegård Fastighets AB.

Samarbete företag emellan har visat sig vara en framgångsfaktor förr. Genom att träffas och lära av varandra kan nätverket sporra fler att använda sina outnyttjade tak till att producera egen el.

- Vår gemensamma strävan mot målet att bli den soleltätaste stadsdelen i Stockholm känns utmanande med win-win för alla parter, fastighetsägaren får en minskad elfaktura, klimatet tackar för ökad andel förnybar energi och Västberga sätts på kartan, säger Mårten Lind, konsultchef på Solkompaniet och initiativtagare till nätverket.

Solcellsanläggningen som installerats på Elektravägen 14 i Västberga har en effekt på 158 kilowatt och består av knappt 600 solcellsmoduler. Anläggningen kommer att producera lika mycket solel motsvarande elbehovet för 80 elbilar.

Annons