Mötesplatsen för dig inom Solenergibranschen, dec, 12 2018
Latest News

Riksbyggen gör klimatsatsning

Leif Linde, vd Riksbyggen. Foto: Riksbyggen.
Leif Linde, vd Riksbyggen. Foto: Riksbyggen.
Published by
Sanna Kesselfors - 17 okt 2018

Riksbyggen har valt att arbeta med klimatfrågan på en rad fronter, från företagsövergripande utmaningar för ett Fossilfritt Sverige till att stötta både bostadsrättsföreningar och boende att minska sin klimatpåverkan och vid val av byggmaterial i nyproduktionen.

– Det är nu det måste hända och på Riksbyggen vill vi ligga i framkant för att hitta nya lösningar som bidrar till en minskad klimatpåverkan. Men att arbeta med stora förändringar innebar ofta att börja med att ändra sitt eget beteende. För min del handlar det bland annat om att, både privat och i jobbet, ha ett flygfritt 2019 och välja andra alternativ trots att jag som vd för Riksbyggen vill vara ute mycket och besöka vår verksamhet som sträcker sig från Trelleborg till Karesuando, säger Leif Linde.

Några exempel på Riksbyggens arbete för att minska klimatpåverkan:

Företagsövergripande:

Genom att anta tre utmaningar ställer sig Riksbyggen bakom regeringens initiativ Fossilfritt Sverige.

Riksbyggen har deltagit och ställer sig bakom arbetet med ta fram färdplanerna för ett fossilfritt Sverige inom betongbranschen samt bygg- och anläggningssektorn. 

Nyproduktion av bostäder

Solpaneler införs som standard i samtliga projekt.

Alla hus med fler än två våningar byggs för att kunna certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.

Man har utvecklat ett unikt hållbarhetsverktyg som används inför beslut vid samtliga projekt.

 

Fastighetsförvaltning

Med Riksbyggens enkla hållbarhetsidéer får bostadsrättsföreningarna hjälp och inspiration att göra insatser för en minskad klimatpåverkan 

Genom Riksbyggens Ombyggnadsavtal kan bostadsrättsföreningarna genomföra ombyggnader för till exempel minskad energianvändning, installation av solpaneler och nya klimatskal.

Erbjuda tjänster inom energieffektivisering för övervakning och injustering av uppvärmning, ventilation och varmvatten.

Där det är möjligt använda elbilar och andra elfordon samt biogas istället för dito som drivs med fossila bränslen.

Boende

Genom Riksbyggens miljöskola, som finns öppen för alla på riksbyggen.se, får boende tips om hur de kan minska sin klimatpåverkan genom att bland annat minska sin energianvändning i hushållet och ta hand om avfall så att det kan återanvändas rätt.

Genom att utveckla nya mobilitetslösningar i vår nyproduktion av bostäder underlättar vi för de boende att transportera sig på ett mer hållbart sätt.