Mötesplatsen för dig inom Solenergibranschen, maj, 25 2019
Latest News

Solenergi omvandlas till vätgas med artificiella enzymer

Svenska forskare har på syntetisk väg framställt ett artificiellt enzym som fungerar tillsammans med i metabolismen i levande celler. Genom att utnyttja cellernas egna energiproduktion kan detta enzym användas för att producera vätgas med hjälp av solenergi.

Uppsala-forskare har utvecklat en metod som använder artificiella enzymer för att omvandla solens energi till vätgas. Foto: Pexels
Uppsala-forskare har utvecklat en metod som använder artificiella enzymer för att omvandla solens energi till vätgas. Foto: Pexels
Published by
Alarik Haglund - 08 okt 2018

Vätgas har länge setts som en lovande energibärare, men eftersom systemen för utvinning av förnybar vätgas ur vatten än så länge är begränsade är produktionen av vätgas fortfarande beroende av fossila råvaror.

Nu presenterar en tvärvetenskaplig europeisk forskargrupp ledd från Uppsala universitet en helt ny metod, utvecklad av forskare vid Uppsala universitet, som tar hjälp av artificiella enzymer för att omvandla solenergi till vätgas.

- Vi har nu kunnat använda metoden som vi utvecklat för att framställa enzymer som använder cellens egen energi för att tillverka vätgas, säger Adam Wegelius, som är doktorand vid institutionen för kemi på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet.

Genom att utgå från fotosyntetiska mikroorganismer med genetiskt införda enzymer i kombination med syntetiska föreningar framställda på laboratoriet har forskarna kombinerat syntetisk biologi med syntetisk kemi för att designa och skapa skräddarsydda artificiella enzymer inuti levande organismer.

- Evolutionen har redan utvecklat och förfinat ett verktyg för att fånga in solljus genom fotosyntesen, och genom att bygga vårt artificiella enzym i fotosyntetiska cyanobakterier kan vi direkt dra nytta av denna effektiva process och således framställa vätgas från solenergi. Vi har utvecklat en helt ny metod, som låter oss gå bortom de lösningar som evolutionen och naturen erbjuder i vår utveckling av artificiella enzymer, säger universitetslektor Gustav Berggren från institutionen för kemi på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet, som tillsammans med professor Peter Lindblad från samma institution lett forskningen.

Annons