Mötesplatsen för dig inom Solenergibranschen, maj, 25 2019
Latest News

ASRE får ny order i Kina

Bild: SolTech Energy.
Bild: SolTech Energy.
Published by
Sanna Kesselfors - 24 sep 2018

ASRE har tecknat en order med SuZhou LongJie Special Fiber Co Ltd i Kina. Ordern gäller installation av en solenergianläggning på 3,5 megawatt (MW) som beräknas ge årliga intäkter på cirka 4,15 miljoner kronor. Under avtalets 20-åriga löptid beräknas de ackumulerade intäkterna uppgå till cirka 83 miljoner kronor.

Anläggningen kommer täcka en takyta på cirka 35 000 kvm (motsvarande ca fem fotbollsplaner) och årligen producera cirka 3 675 000 kWh. Kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som anläggningen producerar under 20 år.

ASRE erhåller under samma period bidrag från kinesiska myndigheter för varje kilowattimme som levereras till kund. Investeringen i anläggningen, som fortsatt kommer att ägas av bolaget, uppgår till cirka 22 miljoner kronor. Anläggningen beräknas vara färdigbyggd under december månad 2018.

 

Annons