Mötesplatsen för dig inom Solenergibranschen, apr, 20 2019
Latest News

Forskning kan sänka kostnaden för solenergi med över tio procent

Forskare har upptäckt att det om man använder torretsad svart kisel i solceller, istället för den kisel som används idag, ökar kostnaden för individuella solceller med mellan 15,8 och 25,1 procent, men minskar kostnaden per effektenhet med 10,8 procent.

Joshua Pearce vid Michigan Technological University har hittat ett sätt att sänka kostnaden för solenergi med mer än tio procent. Foto: Sarah Bird, Michigan Tech
Joshua Pearce vid Michigan Technological University har hittat ett sätt att sänka kostnaden för solenergi med mer än tio procent. Foto: Sarah Bird, Michigan Tech
Published by
Alarik Haglund - 06 sep 2018

Kisel är det standardmaterial som används för att fånga in ljus i solceller. Forskarna vet redan att torretsning kan användas för att framställ svart kisel, som fångar in ljus mer effektivt än kisel som etsningsbehandlats på vanligt vis. Till skillnad från kiseln i de flesta solpaneler, som trots att den etsats för att minska mängden ljus som reflekteras är blå till färgen, har svart kisel inte någon färg. Detta beror på att torretsningen förvandlar den plana kiselytan till en skog av nålar i nanoskala.

- Dessa nålar tar tag i ljuset och låter det inte komma undan. Det är som att se in i Darth Vaders ögon, säger Joshua Pearce vid Michigan Technological University i USA.

Tidigare har solceller med svart kisel ansetts vara för dyra för att kunna användas i praktiken, men resultaten av den forskningsstudie som gjorts av Joshua Pearce och hans kollegor chockade till och med honom själv. De konstaterade visserligen att individuella solceller med svart kisel, baserade på så kallad PERC-teknik, var mellan 15,8 och 25,1 procent dyrare att tillverka än konventionella kiselsolceller. De upptäckte emellertid också att den mer effektiva ljusinfångningen och möjligheten att använda billigare multikristallint kisel som utgångsmaterial vägde upp de extra kostnaderna och att den totala kostnaden per effektenhet sjönk med 10,8 procent.

Enligt Joshua Pearce är kostnaden för solenergi redan jämförbar med kostnaden för energi från konventionella källor och solenergi är den snabbast växande energikällan. Han menar därför att denna tioprocentiga kostnadssänkning bör knuffa fram solenergin till fronten av klungan ännu fortare.