Mötesplatsen för dig inom Solenergibranschen, apr, 20 2019
Latest News

ASRE får ny order i Kina

Foto: Soltech Energy
Foto: Soltech Energy
Published by
Sanna Kesselfors - 06 sep 2018

SolTech Energys samägda bolag i Kina, Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd, ASRE, har tecknat en order med Shaoxing Shangyu Shunda Pipe Making Co. Ltd. Ordern gäller installation av en solenergianläggning på 0,5 megawatt (MW) som beräknas ge årliga intäkter på cirka 578 000 tusen kronor. Under avtalets 20-åriga löptid beräknas de ackumulerade intäkterna uppgå till cirka 11,56 miljoner kronor. 

Anläggningen kommer täcka en takyta på cirka 5 000 kvm och årligen producera cirka 500 000 kWh. Kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som anläggningen producerar under 20 år. ASRE erhåller under samma period bidrag från kinesiska myndigheter för varje kilowattimme (kWh) som levereras till kund.

Investeringen i anläggningen, som fortsatt kommer att ägas av ASRE, uppgår till cirka tre miljoner kronor. Anläggningen beräknas vara färdigbyggd under december månad 2018.