Mötesplatsen för dig inom Solenergibranschen, apr, 18 2019
Latest News

Mjölkgård i Hälsingland med i pilotprojekt för att lagra solel

Bild: Vattenfall.
Bild: Vattenfall.
Published by
Sanna Kesselfors - 13 aug 2018

Antalet solcellsanläggningar har ökat markant i Sverige den senaste tiden men på mjölkgården Vallsänge i Kilafors har de en ännu ovanlig solrelaterad lösning. De har ett batterilager.

Sedan hösten 2017 har mjölkgården i Hälsingland deltagit i ett projekt för att undersöka möjligheterna med nätkopplade batterier i lantbruk. Solcellspanelerna på ladugårdstaket är kopplade till tre batterier om 10kWh/styck. Med hjälp av batterierna, som är kopplade till elnätet, jämnas produktion och förbrukning ut för att bidra till ett mer hållbart, robust och kostnadseffektivt energisystem.

Pilotprojektet drivs i samarbete med Vattenfall och Sveriges forskningsinstitut RISE.