Mötesplatsen för dig inom Solenergibranschen, aug, 15 2018
Latest News

”Batteribussen överlägset renast”

Proterras elektriska buss. Foto: Proterra Inc
Proterras elektriska buss. Foto: Proterra Inc
Published by
Markku Björkman - 02 aug 2018

Dieseldrivna bussar är alltid ”smutsigare” än elbussar, oavsett hur man producerar elen. Även om bussarna körs på el från kolkraftverk är utsläppen av växthusgaser mindre än för dieselbussar.

Detta hävdas av en grupp miljöengagerade forskare i USA, Union of Concerned Scientists. Enligt ett forskningsresultat som forskarna har gjort är batteribussar 1,4 – 7,7 gånger bättre än dieselbussar när det gäller klimatutsläpp räknat i utsläpp per körsträcka.

Omvänt, anser forskarna, kan man säga att en dieselbuss under sin livstid bidrar med närmare 1,5 till 8 gånger större utsläpp av växthusgaser, beroende på var bussen körs.

Det senare hänger ihop med att elproduktionen varierar kraftigt i hela USA. Renast är elnäten i de nordvästra delstaterna som i likhet med Sverige har en väl utbyggd vattenkraft. Även Kalifornien har en betydande andel ”ren” elkraft genom stora satsningar på vind- och solkraft. Där skulle en dieselbuss behöva klara 100 kilometers körning på 11,1 liter för att vara miljömässigt konkurrenskraftig med batteribussen.

 

CaCharge laddar bilen där den står parkerad – hemma och på jobbet. Genom att med hjälp av en AI-baserad lösning effektivt fördela ström mellan bilar, kan CaCharge ladda 50 bilar med en elkapacitet som hade räckt till en enda snabbladdare. På så sätt kan fastighetsägare enkelt satsa på kostnadseffektiva laddplatser. Foto: Creative Commons, kredit: GoranH
CaCharge laddar bilen där den står parkerad – hemma och på jobbet. Genom att med hjälp av en AI-baserad lösning effektivt fördela ström mellan bilar, kan CaCharge ladda 50 bilar med en elkapacitet som hade räckt till en enda snabbladdare. På så sätt kan fastighetsägare enkelt satsa på kostnadseffektiva laddplatser. Foto: Creative Commons, kredit: GoranH

CaCharge arbetar för en massmarknad för elbilar

"Laddplatser för fastigheter"

E-mobility bolaget CaCharge tar in 22 MSEK i finansiering från flertal investerare för att satsa på...