Mötesplatsen för dig inom Solenergibranschen, dec, 18 2018
Latest News

”Batteribussen överlägset renast”

Proterras elektriska buss. Foto: Proterra Inc
Proterras elektriska buss. Foto: Proterra Inc
Published by
Markku Björkman - 02 aug 2018

Dieseldrivna bussar är alltid ”smutsigare” än elbussar, oavsett hur man producerar elen. Även om bussarna körs på el från kolkraftverk är utsläppen av växthusgaser mindre än för dieselbussar.

Detta hävdas av en grupp miljöengagerade forskare i USA, Union of Concerned Scientists. Enligt ett forskningsresultat som forskarna har gjort är batteribussar 1,4 – 7,7 gånger bättre än dieselbussar när det gäller klimatutsläpp räknat i utsläpp per körsträcka.

Omvänt, anser forskarna, kan man säga att en dieselbuss under sin livstid bidrar med närmare 1,5 till 8 gånger större utsläpp av växthusgaser, beroende på var bussen körs.

Det senare hänger ihop med att elproduktionen varierar kraftigt i hela USA. Renast är elnäten i de nordvästra delstaterna som i likhet med Sverige har en väl utbyggd vattenkraft. Även Kalifornien har en betydande andel ”ren” elkraft genom stora satsningar på vind- och solkraft. Där skulle en dieselbuss behöva klara 100 kilometers körning på 11,1 liter för att vara miljömässigt konkurrenskraftig med batteribussen.

 

Solarclarity - Leon Langeveld, exportansvarig. – Vi har varit aktiva i Sverige i drygt två år och till synes är marknaden här ungefär där Nederländerna var för några år sedan. Den utvecklas väldigt snabbt och blir det samma typ av förhållande som på den holländska marknaden kommer det finnas gott om utrymme för fler företag att ge sig in i leken. Solel är en av få energikällor som ingen är emot. När det gäller vindkraftverk så vill man inte se dem och det klagas alltid på kärnkraft men solenergi går hem oss alla. Det är därför det blir så populärt vilket i sin tur gör det ekonomiskt, det är nog det enda sättet att gå vidare.
Solarclarity - Leon Langeveld, exportansvarig. – Vi har varit aktiva i Sverige i drygt två år och till synes är marknaden här ungefär där Nederländerna var för några år sedan. Den utvecklas väldigt snabbt och blir det samma typ av förhållande som på den holländska marknaden kommer det finnas gott om utrymme för fler företag att ge sig in i leken. Solel är en av få energikällor som ingen är emot. När det gäller vindkraftverk så vill man inte se dem och det klagas alltid på kärnkraft men solenergi går hem oss alla. Det är därför det blir så populärt vilket i sin tur gör det ekonomiskt, det är nog det enda sättet att gå vidare.

Mingel på Solelmässan