Mötesplatsen för dig inom Solenergibranschen, feb, 22 2019
Latest News

Junisolen i Sverige kunde gett 1,8 miljarder kWh

Published by
Simon Matthis - 02 jul 2018

Solen har strålat över stora delar av landet även i juni. I snitt sken solen omkring 380 timmar över landet under juni månad. Hade hälften av alla villor i Sverige haft solpaneler på taket skulle det ha genererat en elproduktion på 1,8 miljarder kilowattimmar, vilket motsvarar den el som 118 000 personer använder under ett helt år, enligt elbolaget Bixias beräkningar.

 

För en villaägare med en solelsanläggning på 5,5 kilowatt (installerad effekt) på taket, har juni månads solstrålar i snitt genererat cirka 1771 kilowattimmar.

 

– Vi ser en fantastisk utveckling där många, både privatpersoner och företag, väljer att investera i förnybar produktion. Den tydligaste trenden just nu är att solel har tagit fart på allvar och även om den fortfarande står för en liten andel av den totala elproduktionen så ökar den i snabb takt, säger Jesper Wendel, produktansvarig på elbolaget Bixia.

Bixia arbetar aktivt med att öka andelen förnybar el och är det elbolag som köper in störst andel förnybar el direkt från småskaliga producenter av sol- vind- och vattenkraft. Antalet producenter ökar i snabb takt, inte minst när det gäller solel. Sammanlagt har elbolaget avtal med cirka 1600 producenter, varav 730 producerar solel.

 

– Sedan årsskiftet har antalet solelsproducenter ökat med nästan 30 procent hos oss på Bixia. De som valt att investera har verkligen fått utdelning under juni månad. Jag hoppas att det ska locka ännu fler att våga satsa, säger Jesper Wendel.

 

De flesta av producenterna som levererar el från sina solelsanläggningar till Bixia är så kallade prosumers – dvs de producerar el för eget behov och säljer överskottselen till Bixia.

 

 

Trots juni månads värmebölja har priset på el inte gått ner som man skulle kunna tro, även om det går åt mindre el när vi slipper värma upp våra hus eller ha lamporna tända.

 

– Vädret har stor påverkan på elpriset. Juni har dominerats av ett kraftigt högtryck, vilket betyder att det har blåst mindre än normalt och lett till mindre vindkraft. Vädret har också varit torrt vilket försämrar den hydrologiska balansen. Dessutom pågår revisioner på kärnkraftverken vilket gör att vi har reducerat kärnkraften. Än så länge bidrar inte solelen med några större mängder el, som kan väga upp detta, säger Matina Rosenberg, analytiker och meteorolog på Bixia.

Så här har Bixias uträkning gått till: 

 

Antalet villor i Sverige är enligt SCB cirka 2 miljoner, ungefär hälften av dessa har tak som är lämpade för solel.

1 kW installerad effekt ger cirka 1 kWh varje soltimma. En solanläggning på 5,5 kW (vilket är en vanlig anläggning för villor) generera alltså cirka 5,5 kWh per soltimma.

Hälften av Sveriges villor, cirka 1 miljon x 1771 kWh (kilowattimmar per villa) = 1,77 miljarder kWh.