Mötesplatsen för dig inom Solenergibranschen, feb, 22 2019
Latest News

Ny teknologi för lagring av solenergi

Bild: Azelio.
Bild: Azelio.
Published by
Sanna Kesselfors - 18 jun 2018

Solenergibolaget Azelio lanserade nyligen en demonstrator av verksamhetens teknologi för lagring av solenergi. Teknologin är unik genom sin förmåga att generera elektricitet vid behov under dygnets alla timmar, på distribuerat sätt. 

Lösningen baseras på Stirling koncentrerad solenergi (CSP) med termisk energilagring (TES). Den kan byggas modulärt från små till mycket stora installationer med bibehållen låg kostnad av genererad elektricitet och hög effektivitet. Systemet är distribuerat för lokal produktion och lagring av värme, som närsomhelst kan tas ut från lagret och omvandlas till elektricitet, med kapacitet för dygnets alla timmar. Tekniken är lämpad för områden med svaga eller obefintliga elnät. Det kan därmed användas för att påskynda utrullningen av elektricitet till de mer än en miljard människorna i världen som idag saknar tillgång, vilket möjliggör samhällelig tillväxt.

Man använder sig av en aluminiumlegering som lagringsmedia för dess mycket specifika fasomvandlingsegenskaper med hög energidensitet. Lagret behöver inte fyllas på för att bibehålla sin effektivitet, till skillnad från etablerade lagringsteknologier som är i ständigt behov av nytt salt eller vatten. Azelio riktar sig initialt mot projekt med en storlek på 500 kW till 20 MW, som idag utgör ett gap för hållbara och kostnadseffektiva lösningar på den globala energimarknaden.

Azelio har nyligen säkrat en kraftigt övertecknad riktad nyemission på 100 MSEK och planerar för en notering på Stockholmsbörsen. Under 2019 kommer ett verifieringsprojekt att byggas tillsammans med den strategiska partnern Masen (Moroccan Agency for Sustainable Energy) i Marocko.