Mötesplatsen för dig inom Solenergibranschen, feb, 22 2019
Latest News

Vasakronan satsar ytterligare på solenergi

Bild: Save By Solar.
Bild: Save By Solar.
Published by
Sanna Kesselfors - 15 jun 2018

Save by Solar tecknar ramavtal för solceller med Vasakronan Save by Solar har ingått ett ramavtal för solceller med Sveriges största fastighetsbolag, Vasakronan, vilket innebär att Save by Solar blir en föredragen leverantör av solceller åt fastighetsbolaget.

Vasakronan har satsat stort på solceller och energieffektivisering sedan flera år tillbaka. De har idag ett 50-tal solcellsanläggningar och för verksamheten är solel fortsatt högt prioriterat. Sedan 2009 har man lyckats halvera sin energianvändning med hjälp av smarta lösningar, ny teknik och produktion av egen solel.

Fastighetsbolaget arbetar dessutom med ett projekt där de installerar ett eget likströmsnät inom en fastighet, vilket innebär att de kan flytta solel från en produktionspunkt till en förbrukningspunkt även om det är i olika byggnader. På så vis kan tak lämpade för solceller utnyttjas mer effektivt, samtidigt som energiförlusterna blir mindre.