Mötesplatsen för dig inom Solenergibranschen, mar, 19 2019
Latest News

SolTechs ASRE får order om 44 miljoner

Foto: Soltech Energy
Foto: Soltech Energy
Published by
Sanna Kesselfors - 07 jun 2018

 ASRE har tecknat en order med Jiangsu Youjia Gloves Co. Ltd. Ordern gäller installation av en solenergianläggning på 2 megawatt (MW) som beräknas ge årliga intäkter på cirka 2,23 miljoner.

Under avtalets 20-åriga löptid beräknas de ackumulerade intäkterna uppgå till cirka 44,6 miljoner.

Anläggningen kommer täcka en takyta på cirka 2 hektar (cirka 20 000 kvm) och årligen producera cirka 2 100 000 kWh. 

ASRE erhåller under samma period bidrag från centralregeringen för varje kilowattimme (kWh) som levereras till kund. Investeringen i anläggningen uppgår till cirka 13,5 miljoner.

Anläggningen beräknas vara färdigbyggd under tredje kvartalet 2018.