Mötesplatsen för dig inom Solenergibranschen, aug, 15 2018
Latest News

SolTechs ASRE får order om 44 miljoner

Foto: Soltech Energy
Foto: Soltech Energy
Published by
Sanna Kesselfors - 07 jun 2018

 ASRE har tecknat en order med Jiangsu Youjia Gloves Co. Ltd. Ordern gäller installation av en solenergianläggning på 2 megawatt (MW) som beräknas ge årliga intäkter på cirka 2,23 miljoner.

Under avtalets 20-åriga löptid beräknas de ackumulerade intäkterna uppgå till cirka 44,6 miljoner.

Anläggningen kommer täcka en takyta på cirka 2 hektar (cirka 20 000 kvm) och årligen producera cirka 2 100 000 kWh. 

ASRE erhåller under samma period bidrag från centralregeringen för varje kilowattimme (kWh) som levereras till kund. Investeringen i anläggningen uppgår till cirka 13,5 miljoner.

Anläggningen beräknas vara färdigbyggd under tredje kvartalet 2018.

 

CaCharge laddar bilen där den står parkerad – hemma och på jobbet. Genom att med hjälp av en AI-baserad lösning effektivt fördela ström mellan bilar, kan CaCharge ladda 50 bilar med en elkapacitet som hade räckt till en enda snabbladdare. På så sätt kan fastighetsägare enkelt satsa på kostnadseffektiva laddplatser. Foto: Creative Commons, kredit: GoranH
CaCharge laddar bilen där den står parkerad – hemma och på jobbet. Genom att med hjälp av en AI-baserad lösning effektivt fördela ström mellan bilar, kan CaCharge ladda 50 bilar med en elkapacitet som hade räckt till en enda snabbladdare. På så sätt kan fastighetsägare enkelt satsa på kostnadseffektiva laddplatser. Foto: Creative Commons, kredit: GoranH

CaCharge arbetar för en massmarknad för elbilar

"Laddplatser för fastigheter"

E-mobility bolaget CaCharge tar in 22 MSEK i finansiering från flertal investerare för att satsa på...