Mötesplatsen för dig inom Solenergibranschen, mar, 19 2019
Latest News

Affärsverken uppför solpark i Karlskrona

Arkivbild.
Arkivbild.
Published by
Sanna Kesselfors - 01 jun 2018

 Organisationer, företag och även privatpersoner i Karlskrona bjuds in som andelsägare i en ny solpark som ska byggas på obrukbar mark. Det är efter en noggrann utredning av markförhållanden, söderläge och solinstrålning som Affärverken i Karlskrona konkretiserar det stora projektet.

– Vi bygger i etapper med ambitionen att nå en total effekt på 6 MW. Det betyder att Karlskrona Solpark blir mer än dubbelt så stor som någon annan solpark i Sverige idag, säger Tomas Eriksson, VD för Affärsverken.

Karlskrona Solpark blir andelsägd i sin helhet. Större företag och organisationer investerar som direktägare, medan mindre företag och privatpersoner köper andelar genom den ekonomiska föreningen Solfördelarna i Karlskrona. Tanken är att så många som möjligt ska få chansen att producera sin egen miljövänliga el och antingen minska sina kostnader eller ta del av avkastningen från solen.

– Vi vill bidra till en hållbar samhällsutveckling och använda vår kunskap för att skapa möjligheter för förnybar energi åt alla, säger Tomas Eriksson.

Solenergi i stor skala är en enkel teknik för att skapa och dela närproducerad el på ett ekonomiskt och hållbart sätt. Affärsverkens satsning ligger i linje med de mål som länsstyrelsen i Blekinge har satt upp för utbyggnaden av solenergin. 2030 ska det finnas 110 MW installerad effekt i Blekinge, vilket ska motsvara 5 procent av den tidens elanvändning. Den stämmer även med den nationella målsättningen om 100 procent förnybar elproduktion i Sverige 2040. Energimyndigheten menar att mellan 5 och 10 procent av den totala elanvändningen i Sverige 2040 bör kunna komma från solceller.

Solparken byggs centralt i Karlskrona, på en gammal deponi som inte hade kunnat användas på annat sätt. Deponin är dock täckt med jordmassor för att inte släppa ut föroreningar och marken håller utmärkt som underlag för solceller. Affärsverken arrenderar marken på 7,5 ha av Karlskrona kommun och har upphandlat Swede Energy Power Solutions AB som totalentreprenör. Anläggningen får ett idealiskt söderläge och första etappen ska bli klar under 2018. Affärsverken ska efterhand gå från att vara projektägare till att vara en bland många andra delägare i solparken.