Mötesplatsen för dig inom Solenergibranschen, feb, 22 2019
Latest News

Solceller på Kabonas nya huvudkontor

Bild: Kabona.
Bild: Kabona.
Published by
Sanna Kesselfors - 30 maj 2018

Kabona har under våren låtit installera en solcellsanläggning på sitt huvudkontor i Borås. Tillsammans med solcellsbolaget Save by Solar vill de lära sig mer om hur solenergi kan användas för att göra en fastighet mer energieffektiv, och därmed också sänka energikostnaderna för en fastighetsägare.

Som en av de absolut främsta aktörerna i branschen inom fastighetsautomation för energi ser Kabona solcellsanläggningen som ett testprojekt i sin satsning på att hitta nya metoder för att energieffektivisera fastigheter. Samarbetet med Save by Solar  innebär ett viktigt kompetensutbyte, där båda bolagen tror på en framtid med allt mer solceller i Sverige.

 - Vi ser solcellsanläggningen som ett spännande projekt där vi kan testa våra kunskaper och idéer kring energieffektivisering och energibesparing. Det ska bli väldigt spännande att se vad vi kan göra, och hur vi tror att våra kunder kan ta del av detta senare, säger Fredrik Askerdal, VD på Kabona.

Sedan någon vecka tillbaka står den nästan 400 kvadratmeter stora solcellsanläggningen klar på Kabonas huvudkontor i Borås. Med en effekt på 35 kW kommer anläggningen på ett år att producera el tillräckligt för att köra drygt 15 600 mil med en elbil. För Kabona är arbetet med att integrera egenproducerad energi i sina styrsystem redan igång.