Mötesplatsen för dig inom Solenergibranschen, feb, 22 2019
Latest News

Ljusinducerad ström i atomtunna nanomaterial studerad

Forskning visar att en typ av optoelektroniskt mikroskop skulle kunna ge oss den information som behövs för att förbättra allt från elproduktion till kommunikation, datalagring och belysning.

En fälteffekttransistor innehållande molybdendisulfid dopad med kvantprickar med enbart kärna som genomgår laddningsöverföring (vänster zoomning) och kvantprickar med kärna och skal som genomgår energiöverföring (höger zoomning). Illustration: Brookhaven National Laboratory
En fälteffekttransistor innehållande molybdendisulfid dopad med kvantprickar med enbart kärna som genomgår laddningsöverföring (vänster zoomning) och kvantprickar med kärna och skal som genomgår energiöverföring (höger zoomning). Illustration: Brookhaven National Laboratory
Published by
Alarik Haglund - 25 maj 2018

Forskare vid det amerikanska energidepartementets Brookhaven National Laboratory har använt en optoelektronisk avbildningsteknik för att studera det elektroniska beteendet hos atomtunna nanomaterial som utsätts för ljus. I kombination med optisk avbildning i nanoskala är den optoelektroniska mikroskopitekniken ett kraftfullt redskap för att förstå de processer som påverkar genereringen av elektrisk ström i material av det här slaget. Denna förståelse är avgörande för att få solceller, optiska sensorer, lysdioder och annan optoelektronik, som omvandlar ljus till elektriska signaler eller tvärtom, att prestera bättre.

- Alla som vill veta hur en ljusinducerad elektrisk ström fördelas över en halvledare kommer att ha nytta av den här möjligheten, säger Mircea Cotlet vid Brookhaven National Laboratory.