Mötesplatsen för dig inom Solenergibranschen, jan, 23 2019
Latest News

SABO: Allt fler solceller i allmännyttan

Patrizia Finessi, miljöexpert på SABO. Foto: SABO.
Patrizia Finessi, miljöexpert på SABO. Foto: SABO.
Published by
Sanna Kesselfors - 04 maj 2018

Enligt SABOs senaste statistik har 47 procent av företagen installerat solceller, vilket innebär att antalet solceller ökar markant i de allmännyttiga bostadsföretagen.

 Siffror från SABO visar att solceller är en allt viktigare del av fastigheternas förnybara energi.

– Ökningen av solceller i allmännyttan är mycket glädjande. Mer förnybar energi behövs i bostadssektorn om Sverige ska klara klimatmålen och jag är stolt över allmännyttans bidrag, säger Patrizia Finessi, miljöexpert på SABO och ansvarig för enkäten.

De senaste åren har andelen allmännyttiga bostadsföretag som installerat solceller ökat från 24 procent till 47 procent.