Mötesplatsen för dig inom Solenergibranschen, aug, 15 2018
Latest News

Bedömning av ny solenergiteknik

Analys visar var och när det är ekonomiskt att installera avancerade solceller.

Foto: RGBStock.com/David Ritter
Foto: RGBStock.com/David Ritter
Published by
Alarik Haglund - 02 maj 2018

Är det bättre att välja en etablerad solpanelstyp direkt från lagerhyllan eller den senaste typen av solpanel, som levererar mer elektricitet men också kostar mer?

Det är långt ifrån en enkel fråga, men en grupp forskare från bland annat Massachusetts Institute of Technology i USA har hittat ett sätt att lista ut vilket som är det bästa alternativet för en viss plats och typ av installation. Den slutsats de drar är att det när det gäller takmonterade system i hushållsskala på relativt torra platser är bättre med dyrare solpaneler med högre verkningsgrad. Däremot konstaterar det att det är bättre med billigare solpaneler med lägre verkningsgrad när det handlar om installationer i nätskala eller i fuktigare klimat.

I forskarnas studie jämfördes två sorters solceller: traditionella solceller med en enda typ av solcellsmaterial och avancerade, så kallade tandemsolceller, som kombinerar två olika typer av solcellsmaterial. I tandemsolcellernas fall jämförde de också olika typer av tandemsolceller.

Istället för att bara titta på hur mycket elektricitet de olika solcellerna kan leverera analyserade forskarna även installations- och driftskostnaderna för att få fram nyckeltalet LCOE (levelized cost of electricity), som är ett mått på alla kostnader och inkomster för systemet under dess livstid.

- I en tandemsolcell har man i stort sett två solceller istället för en, så den är dyrare att tillverka. Därför ville vi se om det är värt det, säger Sarah Sofia vid Massachusetts Institute of Technology.

CaCharge laddar bilen där den står parkerad – hemma och på jobbet. Genom att med hjälp av en AI-baserad lösning effektivt fördela ström mellan bilar, kan CaCharge ladda 50 bilar med en elkapacitet som hade räckt till en enda snabbladdare. På så sätt kan fastighetsägare enkelt satsa på kostnadseffektiva laddplatser. Foto: Creative Commons, kredit: GoranH
CaCharge laddar bilen där den står parkerad – hemma och på jobbet. Genom att med hjälp av en AI-baserad lösning effektivt fördela ström mellan bilar, kan CaCharge ladda 50 bilar med en elkapacitet som hade räckt till en enda snabbladdare. På så sätt kan fastighetsägare enkelt satsa på kostnadseffektiva laddplatser. Foto: Creative Commons, kredit: GoranH

CaCharge arbetar för en massmarknad för elbilar

"Laddplatser för fastigheter"

E-mobility bolaget CaCharge tar in 22 MSEK i finansiering från flertal investerare för att satsa på...