Mötesplatsen för dig inom Solenergibranschen, jan, 23 2019
Latest News

600 solcellspaneler monteras på Stockholms slott

H.M. Konungen tar emot en uppackad solcellspanel. Foto: Melker Dahlstrand
H.M. Konungen tar emot en uppackad solcellspanel. Foto: Melker Dahlstrand
Fotomontage - Så här kommer solcellspanelerna att sitta på Stockholms slott - Foto Spårvägsmuseet Montage Erik Kampmann.
Fotomontage - Så här kommer solcellspanelerna att sitta på Stockholms slott - Foto Spårvägsmuseet Montage Erik Kampmann.
Published by
Sanna Kesselfors - 19 apr 2018

Nu har man påbörjat arbetet med att sätta de 600 solpanelerna på plats på en 1 000 kvadratmeter stor yta på Stockholms slott. När anläggningen är igång räknar Statens fastighetsverk med en årlig produktion på cirka 170 MWh vilket motsvarar minst tolv procent av slottets årliga elförbrukning.

Idén att förse Stockholms slott med solcellspaneler har funnits sedan 2010 då Statens fastighetsverk (SFV), på initiativ av Kungl. Hovstaterna, satte upp en provyta på delar av slottets tak.

- Efter många diskussioner om för- och nackdelar enades vi om att vi skulle sätta upp en provyta på en liten del av Norra längans tak. Dels för att se hur solcellspanelen skulle se ut på plats men också för att se vilken effekt som skulle kunna uppnås, säger Lotta Günther, fastighetschef vid Statens fastighetsverk.

För att få jämförelsesiffror över tid fick provytan sitta uppe till 2016 då beslut om att realisera projektet fattades. Då beslutet sammanföll med att H.M. Konungen skulle fylla 70 år bestämde Statens fastighetsverk att, som en symbolisk gåva, överlämna den kommande solcellsanläggningen som en 70-årspresent. Samma år startade SFV projekteringen och därefter tog upphandlingen vid.

Ett av skälen till att Riksantikvarieämbetet godkände projektet är att Stockholms slott har ett tak som gör att solcellerna inte kommer att påverka den visuella upplevelsen av byggnaden.

- Eftersom slottet har ett pulpettak med flack lutning kommer solcellspanelerna inte att synas, varken från borggården eller från något annat håll. Enda gången du har chans att se solcellspanelerna är från luften, om du flyger in över Stockholm vid landning till exempel. Det ser vi å andra sidan som positivt, att Stockholms slotts tak nu får stå symbol för hur viktigt hållbarhet är för Sverige, säger Erik Kampmann, slottsfogde och chef för Stockholms slottsförvaltning.

Solcellerna kommer att placeras på hela Norra längans tak, samt på norra delen av Västra och Östra längans tak.

Montage och installation av solcellspanelen beräknas att ta cirka sex veckor. Anläggningen ska sedan vara driftsatt och klar den 1 juni 2018.