Mötesplatsen för dig inom Solenergibranschen, apr, 20 2019
Latest News

Monier och Icopal går samman - lanserar tak med integrerade solpaneler

Det var många som besökte Monier och Icopals monter C18:49 där det bland annat berättade närmare om hållbara tak med intregrerade solpaneler. Foto: Sanna Kesselfors.
Det var många som besökte Monier och Icopals monter C18:49 där det bland annat berättade närmare om hållbara tak med intregrerade solpaneler. Foto: Sanna Kesselfors.
Bild: Sanna Kesselfors.
Bild: Sanna Kesselfors.
Published by
Sanna Kesselfors - 10 apr 2018

Monier och Icopal visade upp flera nyheter på Nordbygg nyligen. En var att företagen gått samman och samlat alla varumärken under ett och samma tak: BMI Group. Tillsammans är man nu Europas största tillverkare av produkter och system för både branta och låglutande tak.

Nordbygg blir ett viktigt avstamp i företagens gemensamma satsning på att erbjuda marknadens bredaste taklösningar via en gemensam säljorganisation. Produktmässigt är en av de största nyheterna i montern Monier Solenergitak. 

Intresset för att installera solenergitak blir allt större bland svenska och europeiska husägare. Två faktorer som driver på intresset är att kostnaderna för solceller sjunker samt att solenergitak gör det möjligt för husägare att få egenproducerad el och även att sälja el. Monier har bedrivit ett flerårigt forsknings- och utvecklingsarbete med att ta fram ett koncept med integrerade solpaneler och solceller. Resultatet är PV Premium och PV InDaX.

Moniers Solenergitak har installerats och utvärderats i över fem år i länder utanför Norden. Solpanelerna är utvecklade för det nordiska klimatet och certifierade för stora snö- och vindlaster. Något som säkert många inte är medvetna om är att det nordiska klimatet är gynnsamt för solenergitak eftersom solcellernas verkningsgrad minskar med stigande temperatur. Alltså, ju kyligare klimat desto högre verkningsgrad.

- Vi hoppas att många husägare som står inför beslut om takrenoveringar, och givetvis också vid nyproduktion, inser de stora möjligheter och fördelar som finns med ett solenergitak. Med egenproducerad el blir det en ekonomiskt fördelaktig kalkyl och dessutom finns det möjligheter för villaägare att ta del av det investeringsstöd för solenergisatsningar som delas ut av landets länsstyrelser. Sedan är det ingen tvekan om att en investering i solenergitak ökar värdet på ett hus och vi ser också att ett allt bredare miljöengagemang bidragit till ett ökat marknadsintresse, säger Mats Simonsson som är produktchef för solenergitak.