Mötesplatsen för dig inom Solenergibranschen, mar, 19 2019
Latest News

ASRE tecknar kinesisk solorder om 1,8 MW

Bild: SolTech Energy.
Bild: SolTech Energy.
Published by
Sanna Kesselfors - 04 apr 2018

SolTech Energys samägda dotterbolag ASRE i Kina har tecknat ett 20-årigt avtal med Shaoxing Shangyu Hebang Metal Products Co. Ltd. Ordern gäller installation av en solenergianläggning på 1,8 megawatt (MW) som beräknas ge årliga intäkter på cirka 2,25 miljoner kronor. Under avtalets löptid beräknas de ackumulerade intäkterna uppgå till cirka 45 miljoner kronor.

Anläggningen kommer täcka en takyta på cirka 1,8 hektar (cirka 18 000 kvm) och årligen producera cirka 1 800 000 kWh. Kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som anläggningen producerar under 20 år. ASRE erhåller under samma period bidrag från central – och provinsregeringen för varje kilowattimme (kWh) som levereras till kund. Investeringen i anläggningen, som fortsatt kommer att ägas av ASRE, uppgår till cirka 13,6 MSEK.  Anläggningen beräknas vara färdigbyggd under tredje kvartalet 2018.

Zhejiang-provinsen har cirka 55 miljoner invånare och är ASRE:s hemprovins. ASRE:s hemstad Hangzhou är huvudstad.