Mötesplatsen för dig inom Solenergibranschen, dec, 18 2018
Latest News

Derome och Varberg Energi ingår energisamarbete

Bild: Derome.
Bild: Derome.
Published by
Sanna Kesselfors - 23 mar 2018

Nytt energisamarbete mellan Derome och Varberg Energi Derome Plusshus och Varberg Energi har ingått ett större, långsiktigt samarbete gällande förnybar energi till Deromes nya husfabrik i Värö utanför Varberg. Samarbetet gäller värme, el och solenergi.

Varberg Energi bygger just nu en pelletseldad panna som kommer att förse Deromes husfabrik med värme. Man kommer även att sköta drift och underhåll av pannan.

Derome och Varberg Energi investerar dessutom tillsammans i en större solcellsanläggning på taket på husfabriken. Solcellsanläggningen kommer att bli på ca 605 kW med en beräknad elproduktion på ca 625 MWh per år. Varberg Energi kommer att sköta den tekniska och ekonomiska förvaltningen för solcellsanläggningen och man kommer också att leverera den el som ytterligare behövs i fastigheten.

Planerna att ingå samarbetet påbörjades i slutet på 2016 när byggprojekteringen för husfabriken påbörjades. Först diskuterades olika värmelösningar och under tiden så växte även tankarna på en gemensam solcellsanläggning fram då taket på husfabriken väl lämpar sig för solceller. Varberg Energi har arbetat med solceller under några år och byggt upp mycket kunskap kring solenergi samt byggt Sveriges största solcellspark, Solsidan, utanför Varberg.

- Vi tycker att det känns extra roligt att ingå detta energisamarbete med Derome, de är också ett Varbergsföretag med hållbarhet högt upp på agendan. Att förse deras nya husfabrik med förnybar värme och att dessutom få möjlighet att bygga en så stor solcellsanläggning tillsammans med dem är något vi är stolta över. Vi tror att upplägget med ett gemensamt ägande av solcellsanläggningen, där vi som har förnybar energiproduktion som kärnverksamhet tar hand om den ekonomiska och tekniska förvaltning, är en bra lösning som kan inspirera andra aktörer, säger Emma Wrege, försäljningschef på Varberg Energi.

Satsningen i Värö är bolagets största enskilda satsning någonsin. Husfabriken beräknas producera över 600 lägenheter per år och på sikt sysselsätta 100 personer.

- Det känns bra att vi tillsammans kan ordna en modern produktionsanläggning som till100 procent försörjs med förnybar energi. Solenergi kommer förse husfabriken med en stor del av elbehovet och resterande del kommer från vind- och vattenkraft. Att producera bostäder i trä med en minskad miljöpåverkan och hållbarhet i fokus är något vi är stolta över, säger Henrik Svahn, projektchef Derome Plusshus

Solarclarity - Leon Langeveld, exportansvarig. – Vi har varit aktiva i Sverige i drygt två år och till synes är marknaden här ungefär där Nederländerna var för några år sedan. Den utvecklas väldigt snabbt och blir det samma typ av förhållande som på den holländska marknaden kommer det finnas gott om utrymme för fler företag att ge sig in i leken. Solel är en av få energikällor som ingen är emot. När det gäller vindkraftverk så vill man inte se dem och det klagas alltid på kärnkraft men solenergi går hem oss alla. Det är därför det blir så populärt vilket i sin tur gör det ekonomiskt, det är nog det enda sättet att gå vidare.
Solarclarity - Leon Langeveld, exportansvarig. – Vi har varit aktiva i Sverige i drygt två år och till synes är marknaden här ungefär där Nederländerna var för några år sedan. Den utvecklas väldigt snabbt och blir det samma typ av förhållande som på den holländska marknaden kommer det finnas gott om utrymme för fler företag att ge sig in i leken. Solel är en av få energikällor som ingen är emot. När det gäller vindkraftverk så vill man inte se dem och det klagas alltid på kärnkraft men solenergi går hem oss alla. Det är därför det blir så populärt vilket i sin tur gör det ekonomiskt, det är nog det enda sättet att gå vidare.

Mingel på Solelmässan