Mötesplatsen för dig inom Solenergibranschen, dec, 18 2018
Latest News

Gårdstensbostäders dubblar kapaciteten för solceller

Bild: Gårdstensbostäder.
Bild: Gårdstensbostäder.
Published by
Sanna Kesselfors - 22 mar 2018

Nu dubblar Gårdstensbostäders kapaciteten för solceller och går vidare i sin satsning på solenergi. Den nya etappen – Solhus 5 – innebär att åtta hus i Norra Gårdsten ska få solceller på taken. Satsningen finansieras av bidrag från staten via Länsstyrelsen och investering från Framtidenkoncernen.

- Detta är ett naturligt led i vårt hållbarhetsarbete, säger Gårdstensbostäders VD Michael Pirosanto.

- Sedan tidigare har vi byggt både solfångare för varmvatten, solfjärrvärme och solceller för elproduktion. Idag får ca 1 000 bostäder el, vatten och värme från solen. Och nu växlar vi upp.

 Efter att i flera år byggt solceller som producerar el, fördubblas nu kapaciteten från 555 kW till 1116 kW.

Solhus 5 innebär att åtta av 17 hus på Saffransgatan och Timjansgatan i Norra Gårdsten ska få solceller på taken. Satsningen medför en investering på cirka 16,8 miljoner kronor, varav 5,8 miljoner kronor är statligt stöd från Länsstyrelsen och cirka 11 miljoner kronor kommer från Framtidenkoncernens investeringar i Gårdsten.

- Sveriges största allmännytta investerar nu 140 miljoner i solceller på fem år. Det gäller både nyproduktion och befintligt bestånd, som i Gårdsten. Äntligen är förutsättningarna för solceller så goda att vi kan satsa rejält utan att behöva höja hyran, säger Ulf Östermark, hållbarhetschef på Framtidenkoncernen

Gårdstensbostäders Solhus i siffror.

Tidsperiod                                            Total kapacitet                 Total yta solceller

Totalt Installerade tom 2018-02-27        555 kW                              3 028 m2

Totalt under arbete                                 141 kW                                392 m2

Totalt planerade norra Gårdsten             420 kW                             2 796 m2

Totalt                                                   1 116 kW                             6 216 m2

Solarclarity - Leon Langeveld, exportansvarig. – Vi har varit aktiva i Sverige i drygt två år och till synes är marknaden här ungefär där Nederländerna var för några år sedan. Den utvecklas väldigt snabbt och blir det samma typ av förhållande som på den holländska marknaden kommer det finnas gott om utrymme för fler företag att ge sig in i leken. Solel är en av få energikällor som ingen är emot. När det gäller vindkraftverk så vill man inte se dem och det klagas alltid på kärnkraft men solenergi går hem oss alla. Det är därför det blir så populärt vilket i sin tur gör det ekonomiskt, det är nog det enda sättet att gå vidare.
Solarclarity - Leon Langeveld, exportansvarig. – Vi har varit aktiva i Sverige i drygt två år och till synes är marknaden här ungefär där Nederländerna var för några år sedan. Den utvecklas väldigt snabbt och blir det samma typ av förhållande som på den holländska marknaden kommer det finnas gott om utrymme för fler företag att ge sig in i leken. Solel är en av få energikällor som ingen är emot. När det gäller vindkraftverk så vill man inte se dem och det klagas alltid på kärnkraft men solenergi går hem oss alla. Det är därför det blir så populärt vilket i sin tur gör det ekonomiskt, det är nog det enda sättet att gå vidare.

Mingel på Solelmässan