Mötesplatsen för dig inom Solenergibranschen, dec, 18 2018
Latest News

ASRE tecknar solorder med kinesisk textiltillverkare

Foto: Soltech Energy.
Foto: Soltech Energy.
Published by
Sanna Kesselfors - 19 mar 2018

 ASRE i Kina har tecknat ett tjugoårigt avtal med textiltillverkaren XinJian TeKuo PiaoZheng (Nantong) Co. Ltd. Ordern gäller installation av en solenergianläggning på 2,7 megawatt (MW) Under avtalets löptid beräknas de ackumulerade intäkterna uppgå till cirka 63,8 miljoner kronor.

Anläggningen beräknas täcka en takyta på cirka 2,7 hektar och årligen producera cirka 2 902 000 kWh. ASRE erhåller under samma period bidrag från centralregeringen för varje kilowattimme (kWh) man levererar till kunden. Investeringen i anläggningen, som fortsatt kommer att ägas av ASRE, uppgår till cirka 19,7 miljoner kronor och denna beräknas vara färdigbyggd under tredje kvartalet 2018.

 

- Denna nya kund ligger i Jiangsu-provinsen med 78 miljoner invånare, strax norr om Shanghai. Vår inbrytning i denna region har onekligen stor potential. Vi vet även att man här är snabba med att ansluta anläggningarna till nätet, när dessa väl är färdigbyggda, vilket i sin tur betyder snabbare intäktsgenerering för ASRE, säger ASREs VD Frederic Telander.

Solarclarity - Leon Langeveld, exportansvarig. – Vi har varit aktiva i Sverige i drygt två år och till synes är marknaden här ungefär där Nederländerna var för några år sedan. Den utvecklas väldigt snabbt och blir det samma typ av förhållande som på den holländska marknaden kommer det finnas gott om utrymme för fler företag att ge sig in i leken. Solel är en av få energikällor som ingen är emot. När det gäller vindkraftverk så vill man inte se dem och det klagas alltid på kärnkraft men solenergi går hem oss alla. Det är därför det blir så populärt vilket i sin tur gör det ekonomiskt, det är nog det enda sättet att gå vidare.
Solarclarity - Leon Langeveld, exportansvarig. – Vi har varit aktiva i Sverige i drygt två år och till synes är marknaden här ungefär där Nederländerna var för några år sedan. Den utvecklas väldigt snabbt och blir det samma typ av förhållande som på den holländska marknaden kommer det finnas gott om utrymme för fler företag att ge sig in i leken. Solel är en av få energikällor som ingen är emot. När det gäller vindkraftverk så vill man inte se dem och det klagas alltid på kärnkraft men solenergi går hem oss alla. Det är därför det blir så populärt vilket i sin tur gör det ekonomiskt, det är nog det enda sättet att gå vidare.

Mingel på Solelmässan