Mötesplatsen för dig inom Solenergibranschen, apr, 20 2019
Latest News

SolTechs nyemitterade obligation noterad på Nasdaq Stockholm

Published by
Sanna Kesselfors - 16 mar 2018

SolTech Energys dotterbolag, ASAB, blir första företag att få sin nyemitterade obligation noterad på Nasdaq Stockholms nya marknad – First North Sustainable Retail Bonds. Den nya listan är avsedd för certifierade gröna obligationer, vilka riktar sig till mindre investerare och privatpersoner. 

Den 19 mars, 2018 anordnas en noteringsceremoni hos Nasdaq Stockholm. Ett femtiotal investerare är inbjudna att tillsammans med media lyssna på anföranden från SolTech Energy och Nasdaq, samt för att bevittna när SolTech Energys dotterbolag, ASAB, öppnar dagens handel i obligationen benämnd SOLT2, genom att ringa i börsklockan, 09.00. 

-  Vi är oerhört glada att välkomna Advanced SolTech som premiärobligation på vår nya marknad First North Sustainable Retail Bonds. Solenergi är en teknik med stor potential, och vi är glada över att tillsammans med Advanced SolTech och Avanza för första gången i Norden även ge mindre investerare möjlighet att investera i en grön obligation, något vi tror kommer bli vanligare och vanligare framöver, säger Ann-Charlotte Eliasson, ansvarig för obligationsnoteringar för Nasdaq Stockholm.

-   Vi är stolta över att vara pionjärer inom gröna certifierade obligationer riktade mot konsumentmarknaden. Vi tror oss nu tillsammans med Avanza Bank, funnit en väg att löpande finansiera våra solenergiprojekt i Kina som bidrar till ökad tillväxt i SolTech-koncernen, men även i hög grad bidrar till att ett bättre klimat på vår jord, säger SolTech Energys vd, Frederic Telander. 

Bakgrund:
ASAB genomförde i februari, 2018 en obligationsemission tillsammans med Avanza Bank som riktade sig till mindre investerare och privatpersoner. Obligationen löper över fem år, ger årligen 8,75 procent ränta och tecknades till 128 MSEK av drygt 2 000 personer. Nettolikviden, efter avdrag för sedvanliga emissionskostnader, är öronmärkt för finansiering av joint venture bolaget ASREs fortsatta investeringar i Kina och motsvarar cirka 15 megawatts (MW) solenergikapacitet av befintlig orderstock.