Mötesplatsen för dig inom Solenergibranschen, dec, 18 2018
Latest News

XXL -satsning på solkraft

Bilden visar öppningen av XXL:s första butik i Österrike. Foto: XXL
Bilden visar öppningen av XXL:s första butik i Österrike. Foto: XXL
Published by
Markku Björkman - 16 mar 2018

Den norska sportkedjan XXL förser tre av sina varuhus med solpaneler som ska stå för en fjärdedel av elkonsumtionen. Bolaget har femton affärer i Finland och de flesta lämpar sig för solenergi.

– Hållbarhet, miljö och klimatförändring är aktuella ämnen som det talas mycket om. Men det går ganska långsamt att få till stånd konkreta åtgärder. Därför beslöt vi skrida till verket, säger  XXL:s vd i Finland, till Helsingforstidningen Hufvudstadsbladet.

Sportkedjan har ingått avtal med Forus Ab som levererar solpanelslösningar till medelstora konsumenter. Samarbetet med fastighetsägarna innebär att solkraftverk nu byggs på tre hustak där sportkedjan är inrymd.

Kraftverkens sammanlagda effekt uppges stiga till 610 kW. De första solkraftverken tas i användning i Villmanstrand, Tammerfors och Lahtis. Avsikten är att solenergiprojektet ännu under detta år utvidgas att gälla även andra fastigheter där XXL är inrymt.

Sportkedjan motiverar, enligt Hufvudstadsbladet, sitt engagemang i solenergin med att en ren natur är en förutsättning för att framtida kunder ska kunna utöva sport och friluftsliv.

Som ett led i den strävan införde kedjan avgiftsbelagda plastpåsar från och med början av fjolåret. Det har minskat konsumtionen av plastkassar med 45 procent.

I det nya solenergiprojektet används i huvudsak Valoe solpaneler som representerar ny inhemsk solenergiteknologi. För att införskaffa jämförelsematerial kommer också utländska tillverkares solpaneler att finnas på taken. Man vill speciellt undersöka solpanelernas förvittring under en längre tidsperiod. Det här uppges vara den mest omfattande undersökningen i sitt slag i vårt land.

De allra nyaste solpanelstyperna är konstruerade av glas, inte polymerer som använts tidigare och som visat sig förvittra med tiden.

Källa: HBL

Solarclarity - Leon Langeveld, exportansvarig. – Vi har varit aktiva i Sverige i drygt två år och till synes är marknaden här ungefär där Nederländerna var för några år sedan. Den utvecklas väldigt snabbt och blir det samma typ av förhållande som på den holländska marknaden kommer det finnas gott om utrymme för fler företag att ge sig in i leken. Solel är en av få energikällor som ingen är emot. När det gäller vindkraftverk så vill man inte se dem och det klagas alltid på kärnkraft men solenergi går hem oss alla. Det är därför det blir så populärt vilket i sin tur gör det ekonomiskt, det är nog det enda sättet att gå vidare.
Solarclarity - Leon Langeveld, exportansvarig. – Vi har varit aktiva i Sverige i drygt två år och till synes är marknaden här ungefär där Nederländerna var för några år sedan. Den utvecklas väldigt snabbt och blir det samma typ av förhållande som på den holländska marknaden kommer det finnas gott om utrymme för fler företag att ge sig in i leken. Solel är en av få energikällor som ingen är emot. När det gäller vindkraftverk så vill man inte se dem och det klagas alltid på kärnkraft men solenergi går hem oss alla. Det är därför det blir så populärt vilket i sin tur gör det ekonomiskt, det är nog det enda sättet att gå vidare.

Mingel på Solelmässan