Mötesplatsen för dig inom Solenergibranschen, apr, 20 2019
Latest News

Fastighetsbolag minskade utsläppen med 38 procent

Bild: Heimstaden.
Bild: Heimstaden.
Published by
Sanna Kesselfors - 14 mar 2018

Heimstaden gjorde ett aktivt val att enbart köpa in förnybar vattenkraftsel vilket har lett till att koldioxidutsläppen från energianvändningen blev 38 procent lägre under 2017. Totalt sett ökade bolagets energianvändning under 2017, på grund av den kraftiga tillväxten av fastigheter. Under 2017 uppgick koldioxidutsläppen från fastigheternas energianvändning till cirka 15 400 ton.

− Vårt val av förnybar vattenkraftsel ger på så sätt positiv effekt, säger Patrik Nilsson, Drift- och teknikchef på Heimstaden.

Vid förvärv har Heimstaden haft som målsättning att minska energianvändningen med fem procent efter två års förvaltning i egen regi. 

− Detta är tuffa mål, särskilt när vi har så många hus att arbeta med men faktum är att vi överträffat målet på flera orter. Ett bra samarbete mellan Drift- och teknikavdelningen och den lokala förvaltningsorganisationen ute på orterna gör att vi lyckas, säger Patrik Nilsson och fortsätter:

− Genom att använda modern teknik kan vi också hålla nere utsläppen. Det är viktigt för oss att vara steget före genom ett långsiktigt tänkande.

 Heimstaden har även satsat på tre solcellsanläggningar som tillsammans producerade ungefär 55 000 kWh grön el under 2017.