Mötesplatsen för dig inom Solenergibranschen, dec, 18 2018
Latest News

”Sol och vind kan täcka 80 procent av USA:s energibehov”

Solpaneler täcker taket på UCI: s Studentcenters parkeringshus. En ny studie medförfattad av Steven Davis, docent i Earth Systems Science, visar att USA kan täcka 80 procent av sitt elbehov med hjälp av förnybara sol- och vindresurser. Foto: Kredit: Steve Zylius/UCI
Solpaneler täcker taket på UCI: s Studentcenters parkeringshus. En ny studie medförfattad av Steven Davis, docent i Earth Systems Science, visar att USA kan täcka 80 procent av sitt elbehov med hjälp av förnybara sol- och vindresurser. Foto: Kredit: Steve Zylius/UCI
Published by
Markku Björkman - 03 mar 2018

- Förenta staterna kan på ett tillförlitligt sätt täcka cirka 80 procent av landets elbehov med hjälp av sol- och vindkraftsproduktion, hävdar forskare vid University of California, California Institute of Technology; och Carnegie Institution for Science.

- För att kunna möta 100 procent av USA:s elbehov med endast sol- och vindenergi skulle det emellertid vara nödvändigt att lagra flera veckors elkapacitet för att kompensera för de eventuella naturliga fluktuationerna som ännu präglar dessa två energiresurser, betonade forskargruppens projektledare.

- Solen går ner och vinden blåser inte alltid, noterade Steven Davis, UCI-docent för jordsystemvetenskap och medförfattare av en studie om förnybar energi, som publicerades nyligen i tidskriften Energy & Environmental Science.

​​​​​​​- Om vi ​​vill ha ett tillförlitligt energisystem baserat på dessa energikällor, hur hanterar vi deras dagliga och säsongbetingade förändringar?

Teamet analyserade USA-väderinformation under 35 år (1980 till 2015) för att förstå de grundläggande geofysiska hindren som står i vägen för leveranser av el, som genereras enbart av sol och vind.

- Vi undersökte förändringar hos solenergi och vindkraft över både tid och rum och jämförde det med USA: s efterfrågan på el, sade Davis.

- Vi kom fram till att vi skulle kunna generera på ett tillförlitligt sätt cirka 80 procent av vår el från dessa källor genom att bygga antingen ett kontinentalt kraftnät eller anläggningar som skulle kunna spara 12 timmars kapacitet av landets totala elbehov.

Enligt forskarteamet skulle en sådan expansion av kraftöverföring eller lagringskapacitet innebära betydande, men inte omåttligt stora investeringar.

De uppskattade att kostnaden för de nya överföringsledningarna som krävs, skulle till exempel kunna begränsas till hundra miljarder dollar. A försöka spara betydande mängder el med dagens billigaste batterier skulle troligen kosta mer än en miljard dollar, även om priserna faller.

Andra former av energilagring, som till exempel genom pumpning av vatten uppåt för att senare låta det rinna tillbaka via vattenkraftgeneratorer, är lockande metod men ytterst begränsad, anser forskarna. USA har mycket vatten i öst men få höjdskillnader, medan det är tvärtom i väst.

Fossil elproduktion svarar för cirka 38 procent av de amerikanska koldioxidutsläppen. Koldioxidutsläpp är den främsta orsaken till den globala klimatförändringen.

- Det faktum att vi skulle kunna få 80 procent av vår elektricitet enbart från vind och sol är verkligen en stimulerande tanke, säger Steven Davis.

​​​​​​​​​​​​​​- För fem år sedan trodde många att dessa resurser inte kunde stå för mer än högst 20 eller 30 procent av behovet.

Källa: Steven Davis, University of California

 

 

Solarclarity - Leon Langeveld, exportansvarig. – Vi har varit aktiva i Sverige i drygt två år och till synes är marknaden här ungefär där Nederländerna var för några år sedan. Den utvecklas väldigt snabbt och blir det samma typ av förhållande som på den holländska marknaden kommer det finnas gott om utrymme för fler företag att ge sig in i leken. Solel är en av få energikällor som ingen är emot. När det gäller vindkraftverk så vill man inte se dem och det klagas alltid på kärnkraft men solenergi går hem oss alla. Det är därför det blir så populärt vilket i sin tur gör det ekonomiskt, det är nog det enda sättet att gå vidare.
Solarclarity - Leon Langeveld, exportansvarig. – Vi har varit aktiva i Sverige i drygt två år och till synes är marknaden här ungefär där Nederländerna var för några år sedan. Den utvecklas väldigt snabbt och blir det samma typ av förhållande som på den holländska marknaden kommer det finnas gott om utrymme för fler företag att ge sig in i leken. Solel är en av få energikällor som ingen är emot. När det gäller vindkraftverk så vill man inte se dem och det klagas alltid på kärnkraft men solenergi går hem oss alla. Det är därför det blir så populärt vilket i sin tur gör det ekonomiskt, det är nog det enda sättet att gå vidare.

Mingel på Solelmässan