Mötesplatsen för dig inom Solenergibranschen, dec, 18 2018
Latest News

Superlätta solceller för rymdfarkoster och flygplan

Solar Impulse 2, planet som flög med hjälp av solceller, och som flögs av Bertrand Piccard, startade från Payerne Air Base den 13 november 2014. Planet flög 4 dagar och 22 minuter. Foto: Wikipedia, kredit: Milko Vuille
Solar Impulse 2, planet som flög med hjälp av solceller, och som flögs av Bertrand Piccard, startade från Payerne Air Base den 13 november 2014. Planet flög 4 dagar och 22 minuter. Foto: Wikipedia, kredit: Milko Vuille
Published by
Markku Björkman - 02 mar 2018

Lätta och flexibla solceller är mycket intressant material för användning i helt nya applikationer, som exempelvis rymdfarkoster, flygplan och för personliga, individuella ändamål, som till exempel soluppvärmda ytterkläder.

Ett team forskare från Kina och Sverige har tagit fram extremt lätta och ultra-flexibla infraröda, ljusomvandlande quantum-dot-solceller med hög effekt per viktutgång och med en lösningsbehandlad och böjningshållbar silvernitrörbaserad elektrod.

PbS- kolloidala kvantpunkter (CQDs) uppvisar ett brett och starkt ljusabsorptionsspektrum som täcker ett synligt ultraviolett och infrarött område, vilket möjliggör införlivande av mycket tunna CQD-filmer i solceller med hög effektomvandlingseffektivitet (PCE) från solljus till elektricitet.

Forskarnas upptäckt handlar om en extremt lätt och ultra-flexibel CQD-solcell konstruerad på ett polyetylennaftalatsubstrat med en tjocklek av 1,3 μm. Ett lösningsbehandlat Agnanowire-nätverk med utmärkta mekaniska, optiska och elektriska egenskaper fick fungera som solcellens frontelektrod.

Den kompletta CQD-solcellens tjocklek är mindre än 2 μm, och ~ 10 procent PCE med en vikt av 6,5 g m-2 kan uppnås, vilket resulterar i en effekt per vikt på 15,2 W g-1. Denna flexibla solcell har hållbara mekaniska egenskaper och kan upprätthålla en hög fotovoltaisk prestanda även under extrem deformation och efter upprepade kompressionsträckningsdeformationer.

Dessutom visar den flexibla CQD-solcellen imponerande stabilitet både under kontinuerlig belysning och efter lagring under olika förhållanden som kan tänkas råda i solcellens omgivning.

Dessa resultat visar att lösningsbehandlade CQDs är kompatibla med ett ultra-flexibelt substrat när det gäller konstruktion av ultralätta infraröda ljuskonverterande CQD-solceller, som i sin tur öppnar en rad möjligheter till nya spännande solenergiapplikationer.

Källa:  Energy and Environmental Science.

Solarclarity - Leon Langeveld, exportansvarig. – Vi har varit aktiva i Sverige i drygt två år och till synes är marknaden här ungefär där Nederländerna var för några år sedan. Den utvecklas väldigt snabbt och blir det samma typ av förhållande som på den holländska marknaden kommer det finnas gott om utrymme för fler företag att ge sig in i leken. Solel är en av få energikällor som ingen är emot. När det gäller vindkraftverk så vill man inte se dem och det klagas alltid på kärnkraft men solenergi går hem oss alla. Det är därför det blir så populärt vilket i sin tur gör det ekonomiskt, det är nog det enda sättet att gå vidare.
Solarclarity - Leon Langeveld, exportansvarig. – Vi har varit aktiva i Sverige i drygt två år och till synes är marknaden här ungefär där Nederländerna var för några år sedan. Den utvecklas väldigt snabbt och blir det samma typ av förhållande som på den holländska marknaden kommer det finnas gott om utrymme för fler företag att ge sig in i leken. Solel är en av få energikällor som ingen är emot. När det gäller vindkraftverk så vill man inte se dem och det klagas alltid på kärnkraft men solenergi går hem oss alla. Det är därför det blir så populärt vilket i sin tur gör det ekonomiskt, det är nog det enda sättet att gå vidare.

Mingel på Solelmässan