Mötesplatsen för dig inom Solenergibranschen, dec, 18 2018
Latest News

Kölden tvingar Finland att köpa el av Sverige 

Merikoski vattenkraftverk i nordvästra Finland på vintern. Foto:  Wikipedia, kredit: Estormiz
Merikoski vattenkraftverk i nordvästra Finland på vintern. Foto: Wikipedia, kredit: Estormiz
Published by
Markku Björkman - 01 mar 2018

Den hårda kölden har lett till ökad elkonsumtion och nu importeras el till Finland. Under de kalla dagarna har el importerats främst från Sverige, men också från Ryssland och Estland.

Kölden har också påverkat elpriset i Finland. På grund av den stora åtgången var elpriset på onsdag morgon och förmiddag tre gånger högre än normalt för elbolagen.

Däremot syns det högre priset inte nödvändigtvis i konsumenternas räkning, säger planeringschefen Timo Kaukonen på Fingrid.

- Det beror på det elkontrakt man har undertecknat, säger Kaukonen. Är det bundet till börspriset eller har man natt- eller dagpris. Det finns många olika alternativ.

Privatkundernas elpris hålls i många fall oförändrat trots köldtoppar.

Om det blir en mycket kall vinter från november till mars kommer elbolagen sannolikt i något skede att höja elpriset.

Det är också möjligt att sluta ett elkontrakt där priset för el följer det pris som elbolagen betalar, då varierar priset från timme till timme, säger Kaukonen.

Som sista säkerhet har stamnätsbolaget Fingrid flera reservkraftverk. Det stora reservkraftverket i Forssa startas genast om man inte får tillräckligt med el från annat håll, berättar Timo Kaukonen.

Källa: Svenska Yle

Solarclarity - Leon Langeveld, exportansvarig. – Vi har varit aktiva i Sverige i drygt två år och till synes är marknaden här ungefär där Nederländerna var för några år sedan. Den utvecklas väldigt snabbt och blir det samma typ av förhållande som på den holländska marknaden kommer det finnas gott om utrymme för fler företag att ge sig in i leken. Solel är en av få energikällor som ingen är emot. När det gäller vindkraftverk så vill man inte se dem och det klagas alltid på kärnkraft men solenergi går hem oss alla. Det är därför det blir så populärt vilket i sin tur gör det ekonomiskt, det är nog det enda sättet att gå vidare.
Solarclarity - Leon Langeveld, exportansvarig. – Vi har varit aktiva i Sverige i drygt två år och till synes är marknaden här ungefär där Nederländerna var för några år sedan. Den utvecklas väldigt snabbt och blir det samma typ av förhållande som på den holländska marknaden kommer det finnas gott om utrymme för fler företag att ge sig in i leken. Solel är en av få energikällor som ingen är emot. När det gäller vindkraftverk så vill man inte se dem och det klagas alltid på kärnkraft men solenergi går hem oss alla. Det är därför det blir så populärt vilket i sin tur gör det ekonomiskt, det är nog det enda sättet att gå vidare.

Mingel på Solelmässan