Mötesplatsen för dig inom Solenergibranschen, aug, 15 2018
Latest News

Ny tillverkningsmetod för organiska solceller

Möjligheten att använda billiga material och enkla tillverkningsmetoder är två stora fördelar med organiska solceller. Nu har en grupp forskare under ledning av Olle Inganäs vid Linköpings universitet utvecklat en ännu enklare metod för att tillverka dessa solceller.

Svenska forskare har tagit fram en ny metod för tillverkning av organiska solceller. Foto: Thor Balkhed
Svenska forskare har tagit fram en ny metod för tillverkning av organiska solceller. Foto: Thor Balkhed
Published by
Alarik Haglund - 09 feb 2018

Verkningsgraden hos organiska solceller närmar sig verkningsgraden hos traditionella kiselsolceller, men de behöver inte nödvändigtvis konkurrera på samma marknad.

- De organiska solcellerna kan användas i många sammanhang, inte minst de där deras speciella egenskaper är användbara. De kan vara halvgenomskinliga, mjuka, böjbara, kan fås i olika färger och de är billiga att tillverka, säger Olle Inganäs.

Tillsamman med sin forskningsgrupp har han utvecklat en förbättrad metod för att tillverka organiska solceller.

De defekter som uppstår i organiska solceller då elektroderna och det mellanliggande aktiva lagret, som absorberar ljus och producerar elektroner, skrivs ut ovanpå varandra har hittills hanterats genom att en ström skickas genom solcellerna.

- Defekterna i varje individuell cell måste brännas bort. Detta är inte bara tidskrävande utan det är också svårt att komma åt alla celler, förklarar Olle Inganäs.

De svenska forskarna har nu med framgång testat en metod där de organiska solcellernas aktiva lager istället används som ett lim för att sätta ihop två plastfilmer, som innehåller elektroderna. På så vis minskas antalet defekter.

- Vi har visat att den här lamineringsmetoden fungerar med många olika kombinationer av polymerer och att verkningsgraden är lika hög som vid konventionell tillverkning, säger Olle Inganäs.

CaCharge laddar bilen där den står parkerad – hemma och på jobbet. Genom att med hjälp av en AI-baserad lösning effektivt fördela ström mellan bilar, kan CaCharge ladda 50 bilar med en elkapacitet som hade räckt till en enda snabbladdare. På så sätt kan fastighetsägare enkelt satsa på kostnadseffektiva laddplatser. Foto: Creative Commons, kredit: GoranH
CaCharge laddar bilen där den står parkerad – hemma och på jobbet. Genom att med hjälp av en AI-baserad lösning effektivt fördela ström mellan bilar, kan CaCharge ladda 50 bilar med en elkapacitet som hade räckt till en enda snabbladdare. På så sätt kan fastighetsägare enkelt satsa på kostnadseffektiva laddplatser. Foto: Creative Commons, kredit: GoranH

CaCharge arbetar för en massmarknad för elbilar

"Laddplatser för fastigheter"

E-mobility bolaget CaCharge tar in 22 MSEK i finansiering från flertal investerare för att satsa på...