Mötesplatsen för dig inom Solenergibranschen, aug, 15 2018
Latest News

Vita solcellsmoduler presenteras

Det schweiziska företaget Solaxess presenterade under en internationell workshop i Tokyo om byggnadsintegrerade solceller sina vita och färgade solcellsmoduler, som ska kunna smälta in till hundra procent i en byggnads fasad.

Vita solcellsmoduler, som istället för synligt ljus utnyttjar solens infraröda ljus, kan smälta in på ett helt annat sätt än vanliga, mörka solcellsmoduler. Foto: Solaxess
Vita solcellsmoduler, som istället för synligt ljus utnyttjar solens infraröda ljus, kan smälta in på ett helt annat sätt än vanliga, mörka solcellsmoduler. Foto: Solaxess
Published by
Alarik Haglund - 09 feb 2018

De flesta solcellsmoduler är konstruerade för att absorbera så mycket solljus som möjligt och är därför mörka i färgen. Solaxess förklarar emellertid att de tagit fram en nanoteknikbaserad film som genom att den integreras i en solcellsmodul under tillverkningen ser till att modulen kan göras vit, eller ges en annan önskad färg.

Detta är enligt företaget möjligt tack vare att den flerskiktade filmen, som för att se vit eller färgad ut måste reflektera större delen av det synliga solljuset, istället släpper igenom infrarött ljus från solen, som kan omvandlas till elektricitet i vanliga kiselsolceller.

Även om Solaxess vita och färgade solcellsmoduler har lägre verkningsgrad än andra solceller hoppas företaget att de genom att vara mer estetiskt tilltalande ska accepteras lättare av arkitekter och investerare och därmed bidra till att integreringen av solceller i byggnader ökar.

CaCharge laddar bilen där den står parkerad – hemma och på jobbet. Genom att med hjälp av en AI-baserad lösning effektivt fördela ström mellan bilar, kan CaCharge ladda 50 bilar med en elkapacitet som hade räckt till en enda snabbladdare. På så sätt kan fastighetsägare enkelt satsa på kostnadseffektiva laddplatser. Foto: Creative Commons, kredit: GoranH
CaCharge laddar bilen där den står parkerad – hemma och på jobbet. Genom att med hjälp av en AI-baserad lösning effektivt fördela ström mellan bilar, kan CaCharge ladda 50 bilar med en elkapacitet som hade räckt till en enda snabbladdare. På så sätt kan fastighetsägare enkelt satsa på kostnadseffektiva laddplatser. Foto: Creative Commons, kredit: GoranH

CaCharge arbetar för en massmarknad för elbilar

"Laddplatser för fastigheter"

E-mobility bolaget CaCharge tar in 22 MSEK i finansiering från flertal investerare för att satsa på...