Mötesplatsen för dig inom Solenergibranschen, aug, 15 2018
Latest News

Uppsala satsar på solcellsdrivna sopkärl

Bild: Uppsala kommun.
Bild: Uppsala kommun.
Published by
Sanna Kesselfors - 05 feb 2018

Uppsala Kommun tecknar ramavtal med EWF Eco om smarta, solcellsdrivna och komprimerande sopkärl.

Det nya ramavtalet gäller under fyra år och omfattar solcellsdrivna och komprimerande sopkärl för avfall och återvinning. Uppsala har idag drygt 400 stycken sopkärl från BigBelly Solar och antalet förväntas öka under 2018.

Stationerna håller avfallet i tryggt förvar ifrån skadedjur och rapporterar sin fyllnadsnivå till ansvariga när stationerna behöver tömmas. Därigenom ökar produktiviteten eftersom personalen inte behöver åka ut i onödan. Förutom fördelar som renare offentlig miljö, effektivare skräphantering, lägre kostnader och miljömässiga vinster kan sophämtningen minska.

Systemet bidrar även till minskade koldioxidutsläpp genom att minska bränsleförbrukningen och fordonsutsläppen. 

CaCharge laddar bilen där den står parkerad – hemma och på jobbet. Genom att med hjälp av en AI-baserad lösning effektivt fördela ström mellan bilar, kan CaCharge ladda 50 bilar med en elkapacitet som hade räckt till en enda snabbladdare. På så sätt kan fastighetsägare enkelt satsa på kostnadseffektiva laddplatser. Foto: Creative Commons, kredit: GoranH
CaCharge laddar bilen där den står parkerad – hemma och på jobbet. Genom att med hjälp av en AI-baserad lösning effektivt fördela ström mellan bilar, kan CaCharge ladda 50 bilar med en elkapacitet som hade räckt till en enda snabbladdare. På så sätt kan fastighetsägare enkelt satsa på kostnadseffektiva laddplatser. Foto: Creative Commons, kredit: GoranH

CaCharge arbetar för en massmarknad för elbilar

"Laddplatser för fastigheter"

E-mobility bolaget CaCharge tar in 22 MSEK i finansiering från flertal investerare för att satsa på...