Mötesplatsen för dig inom Solenergibranschen, jan, 23 2019
Latest News

KRAV och Telge Energi i samarbete

Bild: Telge Energi.
Bild: Telge Energi.
Published by
Sanna Kesselfors - 22 jan 2018

Framöver kommer KRAV och elbolaget Telge Energi  att kunna erbjuda hållbara helhetslösningar till alla KRAV-certifierade lantbrukare i Sverige. Bland annat extra förmånliga erbjudanden på förnybar el, installation av solceller samt hög och stabil ersättning vid köp av överskott av producerad solel.

Ett av kraven för att bli KRAV-certifierad är att lantbruket drivs med el från förnybara energikällor som sol, vind och vatten. Utöver det behöver större anläggningar även genomgå en energikartläggning. Förnybar energi och ren el är produkter som länge varit självklarheter för Telge Energi som tidigt gick i frontlinjen för omställningen mot förnybart och som aktivt fortsätter att driva utvecklingen.

På varsitt håll har KRAV och Telge Energi länge arbetat för en mer hållbar värld och i och med samarbetet erbjuds nu konkret stöd och lösningar till Sveriges KRAV-bönder. Erbjudandet inkluderar förmånliga elavtal, solpaketslösningar med solceller och installation, personlig guide och hjälp med all administration och även hjälp med ansökan om investeringsstöd. Utöver det kommer KRAV-certifierade lantbrukare att erbjudas energikartläggning och helhetslösningar för energisnål LED-belysning. Partnerskapet är det första i sitt slag och syftar till att inspirera fler företag att gå ihop för att skapa hållbara lösningar och erbjudanden mot kunder samt underlätta för lantbrukare att ta steget närmre att bli självförsörjande på el. 

– Vi är stolta och glada att inleda detta partnerskap med Telge Energi som ska skapa mervärde för de KRAV-certifierade lantbrukarna. Det är vår ambition att finna fler partnerskap med våra kunder och andra aktörer. Att vi valt att samarbeta med elbolaget Telge Energi är ingen slump eftersom våra värderingar ligger i linje med varandra, säger Anita Falkenek, vd på KRAV.

– Det här är en fantastisk möjlighet att som två aktörer med olika inriktningar kunna hitta en samarbetsform och på det sättet påskynda omställningen mot en hållbar värld. Det är ett ansvar som alla aktörer på marknaden borde ta, stora som små, alla kan bidra på sitt sätt. Tillsammans med KRAV kan vi underlätta för fler lantbrukare att ta steget till förnybar energi och egenproducerad solel, säger Mats Fagerström, vd på Telge Energi.