Mötesplatsen för dig inom Solenergibranschen, jan, 23 2019
Latest News

Tjernobyl börjar producera solel

Igenvuxna åkrar och skogar i Tjernobyls säkerhetszon kan bli till biomassa. Foto: Ben Fairless
Igenvuxna åkrar och skogar i Tjernobyls säkerhetszon kan bli till biomassa. Foto: Ben Fairless
Published by
Sanna Kesselfors - 18 jan 2018

Tjernobyl börjar återigen leverera el, mer än 30 år efter härdsmältan. Det övergivna området närmast kraftverkets havererade reaktor genomgår nu en omvandling och återerövras av högteknologi. Här anläggs Ukrainas första solenergipark, skriver DN. 

Totalt monteras 3 800 paneler som på sikt ska producera en megawatt el. Solfångarna placeras ut bara några hundra meter från den ”sarkofag” som innesluter resterna av katastrofreaktorn, skriver AFP.

Efter härdsmältan i reaktor fyra den 26 april 1986 fortsatte anläggningen att producera el i de återstående reaktorerna. Den sista stängdes år 2000.

Det kommer att dröja tusentals år innan det blir lämpligt för människor att bo i den innersta, förbjudna zonen, och jordbruk är inte heller någon god idé här. Men för industriella projekt av det här slaget lämpar sig platsen, menar de ukrainska myndigheterna. Landet behöver all energitillförsel det kan få sedan importen av rysk naturgas upphörde för ett par år sedan.

Solparksprojektet blev möjligt sedan man för ett drygt år sedan, med hjälp av internationell finansiering, färdigställt en väldig kupol av stål över den gamla betongkonstruktion som innesluter reaktor fyra.