Mötesplatsen för dig inom Solenergibranschen, jan, 23 2019
Latest News

Ny standard för skrotning av solpaneler

Bild: Svensk Elstandard.
Bild: Svensk Elstandard.
Published by
Sanna Kesselfors - 17 jan 2018

Svensk Elstandard har nu lanserat en standard för hantering av uttjänta solpaneler.

Så många solpaneler har inte skrotats ännu. Men solpaneler är också elprodukter och hanteringen av sådana som är trasiga och kasserade omfattas därför av EUs gemensamma regler för hantering av elskrot, det så kallade WEEE-direktivet 2012/19/EU.

Det finns goda möjligheter att återvinna värdefulla material ur skrotade solpaneler. Det är viktigt, eftersom de kan innehålla glas och värdefulla metaller som till exempel indium och silver. Om de inte tas om hand på ett bra sätt, kan de också läcka giftiga ämnen till naturen.

Hur hantering och behandling av elskrot ska gå till rent praktiskt, beskrivs inte i WEEE-direktivet, som istället hänvisar till europeiska standarder. Sådana finns sedan tidigare bland annat för hantering av lampor och bildskärmar och nu finns det alltså också en sådan för solpaneler. SS-EN 50625-2-4 fastställdes i december som svensk standard av SEK Svensk Elstandard, som är den svenska standardiseringsorganisation som verkar inom områdena el och elektronik.

SS-EN 50625-2-4 vänder sig till alla led i kedjan som samlar in och på olika sätt hanterar och behandlar de insamlade solpanelerna och används tillsammans med SS-EN 50625-1, som gäller allmänt för alla sorters elskrot.

I en kompletterande specifikation, SEK TS 50625-3-5, anges sedan olika analysmetoder och gränsvärden, i det här fallet framförallt för kadmium, selen och bly. Också den ska användas tillsammans med en allmän del, SEK TS 50625-3-1.