Mötesplatsen för dig inom Solenergibranschen, aug, 15 2018
Latest News

Seminarium: Vad kan vi förvänta oss av solelutvecklingen till 2020?

Snart kommer allt fler att kunna producera sin egen el med hjälp av solpaneler. Bilden visar solpaneler från ABB, installerade i Totana i Spanien. De producerar 2,2 gigawattimmar grön el per år. Foto: ABB
Snart kommer allt fler att kunna producera sin egen el med hjälp av solpaneler. Bilden visar solpaneler från ABB, installerade i Totana i Spanien. De producerar 2,2 gigawattimmar grön el per år. Foto: ABB
Published by
Sanna Kesselfors - 15 jan 2018

Solelkommissionen, där HSB ingår, bjuder in till lunchseminarium i två delar. På det första seminariet delges de förbättringar som skett i regelverken för solel och vilken effekt det har på solelutbyggnaden. Det andra panelsamtalet handlar om vad politiken har för planer för solel.

Ett mål för Solelkommissionen är att regelverken för kundägd solel ska vara helt klara till 2020 och att investeringsstödet till solel då kan avvecklas. Då ska Sverige ha börjat klättra uppåt bland de länder inom EU som använder solel i omställningen till ett förnybart energisystem. Idag kommer endast två promille av Sveriges elanvändning från solel. Potentialen är tio procent, bara på befintliga tak.

Vad innebär de kraftigt förbättrade villkoren för solel?

Medverkande: 
Anna Denell, hållbarhetschef Vasakronan
Henrik Svensson, fastighetsutvecklingschef, Storebrand fastigheter 
Magnus Ulaner, miljöchef HSB
Per Löfgren, hållbarhetschef JM

Vad kan vi förvänta oss av solelutvecklingen till 2020 i Sverige?

Medverkande: 
Lise Nordin, energipolitisk talesperson (MP) 
Åsa Westlund, riksdagsledamot (S) 
Maria Weimer energipolitisk talesperson (L) 
Rickard Nordin, energipolitisk talesperson (C) 
Johan Öhnell, vd Solkompaniet.

CaCharge laddar bilen där den står parkerad – hemma och på jobbet. Genom att med hjälp av en AI-baserad lösning effektivt fördela ström mellan bilar, kan CaCharge ladda 50 bilar med en elkapacitet som hade räckt till en enda snabbladdare. På så sätt kan fastighetsägare enkelt satsa på kostnadseffektiva laddplatser. Foto: Creative Commons, kredit: GoranH
CaCharge laddar bilen där den står parkerad – hemma och på jobbet. Genom att med hjälp av en AI-baserad lösning effektivt fördela ström mellan bilar, kan CaCharge ladda 50 bilar med en elkapacitet som hade räckt till en enda snabbladdare. På så sätt kan fastighetsägare enkelt satsa på kostnadseffektiva laddplatser. Foto: Creative Commons, kredit: GoranH

CaCharge arbetar för en massmarknad för elbilar

"Laddplatser för fastigheter"

E-mobility bolaget CaCharge tar in 22 MSEK i finansiering från flertal investerare för att satsa på...