Mötesplatsen för dig inom Solenergibranschen, dec, 18 2018
Latest News

Luleå Energi bygger en av världens nordligaste Solkraftpark

Foto: Jonathan Potts
Foto: Jonathan Potts
Published by
Sanna Kesselfors - 12 jan 2018

Nyligen fick Luleå Energi klartecken med ett arrendeavtal. Den nya solkraftparken omfattar drygt 3 000 solpaneler och får en installerad effekt på 800-1 000 kilowatt.  Parken beräknas kunna försörja 120 småhus i Luleå med hushållsel under ett år. Placeringen blir efter väg 97 strax innan avfarten mot Sunderby sjukhus från Luleå sett.

– Vi är ute med upphandlingen nu och så fort tjälen går ur marken är tanken att vi ska sätta spaden i jorden, säger Sofia Antonsen, projektledare och ansvarig för kund och utveckling vid Luleå Energi.

Solpanelerna  ska placeras i rader på stativ som är cirka 1,5–2 meter höga och vinklas mot söder. 

– Vi ska använda samma typ av teknik i solpanelen som den vi har på taket på vårt eget hus. Det som är speciellt är att den tar upp sol från båda sidor. Det fungerar därför väldigt bra på våra breddgrader, där solljuset reflekteras i snön och solen står lågt.

Luleå brukar vara i toppen av solligan varje år och merparten av solenergin skapas på sommaren.

– Jo, så är det. Men det beror på att det är fler antal soltimmar då. Vi har testat på vårt eget hus och effekten i februari är lika stor som i juli. Det fungerar oväntat bra, säger Sofia Antonsen.

Solkraftparken ses som en stor symbolsatsning.

– Vi vill vara med och driva utvecklingen framåt och visa att solenergi fungerar lika bra här hos oss i norr som det gör söderut.

– Solkraft blir en stor del av framtiden. Vi diskuterar med olika fastighetsägare om att de ska sätta solpaneler på sina tak. Det här är en del av utvecklingen som Luleå måste hänga med i. Utvecklingen har hunnit lite längre i södra Sverige men vi ligger ändå ganska bra till i tiden.

Även privatpersoner är viktiga när energibranschen förändras. Konsumenter blir producenter. Uttrycket som myntats i branschen är prosumenter.

 

Solarclarity - Leon Langeveld, exportansvarig. – Vi har varit aktiva i Sverige i drygt två år och till synes är marknaden här ungefär där Nederländerna var för några år sedan. Den utvecklas väldigt snabbt och blir det samma typ av förhållande som på den holländska marknaden kommer det finnas gott om utrymme för fler företag att ge sig in i leken. Solel är en av få energikällor som ingen är emot. När det gäller vindkraftverk så vill man inte se dem och det klagas alltid på kärnkraft men solenergi går hem oss alla. Det är därför det blir så populärt vilket i sin tur gör det ekonomiskt, det är nog det enda sättet att gå vidare.
Solarclarity - Leon Langeveld, exportansvarig. – Vi har varit aktiva i Sverige i drygt två år och till synes är marknaden här ungefär där Nederländerna var för några år sedan. Den utvecklas väldigt snabbt och blir det samma typ av förhållande som på den holländska marknaden kommer det finnas gott om utrymme för fler företag att ge sig in i leken. Solel är en av få energikällor som ingen är emot. När det gäller vindkraftverk så vill man inte se dem och det klagas alltid på kärnkraft men solenergi går hem oss alla. Det är därför det blir så populärt vilket i sin tur gör det ekonomiskt, det är nog det enda sättet att gå vidare.

Mingel på Solelmässan