Mötesplatsen för dig inom Solenergibranschen, jan, 16 2018
Latest News

Luleå Energi bygger en av världens nordligaste Solkraftpark

Foto: Jonathan Potts
Foto: Jonathan Potts
Published by
Sanna Kesselfors - 12 jan 2018

Nyligen fick Luleå Energi klartecken med ett arrendeavtal. Den nya solkraftparken omfattar drygt 3 000 solpaneler och får en installerad effekt på 800-1 000 kilowatt.  Parken beräknas kunna försörja 120 småhus i Luleå med hushållsel under ett år. Placeringen blir efter väg 97 strax innan avfarten mot Sunderby sjukhus från Luleå sett.

– Vi är ute med upphandlingen nu och så fort tjälen går ur marken är tanken att vi ska sätta spaden i jorden, säger Sofia Antonsen, projektledare och ansvarig för kund och utveckling vid Luleå Energi.

Solpanelerna  ska placeras i rader på stativ som är cirka 1,5–2 meter höga och vinklas mot söder. 

– Vi ska använda samma typ av teknik i solpanelen som den vi har på taket på vårt eget hus. Det som är speciellt är att den tar upp sol från båda sidor. Det fungerar därför väldigt bra på våra breddgrader, där solljuset reflekteras i snön och solen står lågt.

Luleå brukar vara i toppen av solligan varje år och merparten av solenergin skapas på sommaren.

– Jo, så är det. Men det beror på att det är fler antal soltimmar då. Vi har testat på vårt eget hus och effekten i februari är lika stor som i juli. Det fungerar oväntat bra, säger Sofia Antonsen.

Solkraftparken ses som en stor symbolsatsning.

– Vi vill vara med och driva utvecklingen framåt och visa att solenergi fungerar lika bra här hos oss i norr som det gör söderut.

– Solkraft blir en stor del av framtiden. Vi diskuterar med olika fastighetsägare om att de ska sätta solpaneler på sina tak. Det här är en del av utvecklingen som Luleå måste hänga med i. Utvecklingen har hunnit lite längre i södra Sverige men vi ligger ändå ganska bra till i tiden.

Även privatpersoner är viktiga när energibranschen förändras. Konsumenter blir producenter. Uttrycket som myntats i branschen är prosumenter.

 

Enligt Fortums chefsekonom Simon-Erik Ollus behövs det ett bättre investeringsklimat i framtiden så att energibranschen vågar investera.  Han konstaterade att om inte pågående trend bryts kommer konsumenten vara den stora förloraren då denne  får betala för de politiska beslut som tas. Foto: Konfrensmaterial av CCI FRANKREICH FINNLAND
Enligt Fortums chefsekonom Simon-Erik Ollus behövs det ett bättre investeringsklimat i framtiden så att energibranschen vågar investera. Han konstaterade att om inte pågående trend bryts kommer konsumenten vara den stora förloraren då denne får betala för de politiska beslut som tas. Foto: Konfrensmaterial av CCI FRANKREICH FINNLAND

"Norden först i världen på väg till elproduktion utan CO2- utsläpp"

"Enhetliga strukturer"

- Norden kommer att vara först i världen med energiomställning till en elproduktion utan utsläpp av...