Mötesplatsen för dig inom Solenergibranschen, dec, 18 2018
Latest News

ASRE ansluter ytterligare två anläggningar i Kina

Foto: Soltech Energy
Foto: Soltech Energy
Published by
Sanna Kesselfors - 09 jan 2018

Nu är ytterligare två anläggningar på 878 kilowatt (KW) respektive 257 KW av SolTechs solenergianläggningar anslutna till elnätet i Kina och genererar intäkter.

SolTechs dotterbolag ASRE är nu uppe i totalt tjugofem anslutna anläggningar, motsvarande 25,6 MW. De anslutna anläggningarna beräknas ackumulerat och på rullande 12 månaders basis generera cirka 40,6 miljoner kronor i intäkt med god lönsamhet.

ASRE konsolideras i SolTech-koncernen enligt klyvningsmetoden och därmed kommer 51 procent av detta att utgöra SolTechs andel.

Solarclarity - Leon Langeveld, exportansvarig. – Vi har varit aktiva i Sverige i drygt två år och till synes är marknaden här ungefär där Nederländerna var för några år sedan. Den utvecklas väldigt snabbt och blir det samma typ av förhållande som på den holländska marknaden kommer det finnas gott om utrymme för fler företag att ge sig in i leken. Solel är en av få energikällor som ingen är emot. När det gäller vindkraftverk så vill man inte se dem och det klagas alltid på kärnkraft men solenergi går hem oss alla. Det är därför det blir så populärt vilket i sin tur gör det ekonomiskt, det är nog det enda sättet att gå vidare.
Solarclarity - Leon Langeveld, exportansvarig. – Vi har varit aktiva i Sverige i drygt två år och till synes är marknaden här ungefär där Nederländerna var för några år sedan. Den utvecklas väldigt snabbt och blir det samma typ av förhållande som på den holländska marknaden kommer det finnas gott om utrymme för fler företag att ge sig in i leken. Solel är en av få energikällor som ingen är emot. När det gäller vindkraftverk så vill man inte se dem och det klagas alltid på kärnkraft men solenergi går hem oss alla. Det är därför det blir så populärt vilket i sin tur gör det ekonomiskt, det är nog det enda sättet att gå vidare.

Mingel på Solelmässan