Mötesplatsen för dig inom Solenergibranschen, jan, 16 2018
Latest News

Skikt av modifierade kvantpunkter sänker kostnaden för solenergi

Forskarna i Los Alamos kompletterare befintlig fotovoltaisk teknik genom att lägga till högeffektiv solskyddskollektor till befintliga solpaneler och genom att integrera dem som halvtransparenta fönster i en byggnads arkitektur.
Foto, Kredit: Los Alamos National Laboratory
Forskarna i Los Alamos kompletterare befintlig fotovoltaisk teknik genom att lägga till högeffektiv solskyddskollektor till befintliga solpaneler och genom att integrera dem som halvtransparenta fönster i en byggnads arkitektur. Foto, Kredit: Los Alamos National Laboratory
Published by
Markku Björkman - 05 jan 2018

Forskare vid Los Alamos National Laboratory konstruerade nyligen ett fönster med dubbla glas som genererar effektivt elektricitet.

Dessutom kan det skapa skugga och isolering. Allt detta är möjligt med hjälp av ny fönsterarkitektur som använder två olika lager av lågkostnadskvantumpunkter som är inställda så att de kan absorbera solspektrets olika delar.

- På grund av den starka prestanda som vi kan uppnå med detta behandlingsbara material till låg kostnad bidrar dessa kvadratförsedda dubbelfönster och de ännu mer komplexa ljusstarkare solkoncentratorerna till en ny metod med vars hjälp vi kan sänka kostnaden för alstring av fotovoltaikbaserad solenergi, säger forskarteamets chef Victor Klimov.

Enligt Klimov, kompletterar tillvägagångssättet befintlig fotovoltaisk teknik genom att högeffektiva solskyddskollektorer kombineras med befintliga solpaneler eller integreras som halvtransparenta fönster i en byggnads arkitektur.

Nyckeln till denna komplettering består av "solspektrumsuppdelning", vilket gör att man kan bearbeta separata solfotoner med hjälp av högre och lägre energi. Högkvalitetsfotonerna kan därmed höja cellernas prestanda, vilket kan öka kollektorernas totala effekt. Detta tillvägagångssätt förbättrar också fotokurrenten eftersom punkterna som används i det främre skiktet är praktiskt taget "absorptionsfria".

För att förvandla ett fönster till en dubbel-luminescerande solljuskollektor, lade Los Alamos-teamet ett lager av mycket emissiva mangandopa-dade kvantpunkter på ytan av den främre glasrutan och ett lager av indium selenidkvantum av koppar på glasrutans baksida. Det främre skiktet absorberar solspektrumets blåa och ultravioletta delar medan resten av spektret plockas upp av bottenskiktet.

Efter absorptionen avger punkten en ljuspartikel med en längre våglängd som sedan styr det återgivna ljuset genom en samlad intern reflektion mot fönstrets kanter. Där samlar solcellerna ljuset in i fönstret och omvandlar det till elektrisk energi.

Forskarnas tillvägagångssätt kompletterar befintlig fotovoltaisk teknik genom att lägga till högeffektiv solskyddskollektor till befintliga solpaneler eller integrera dem som halvtransparenta fönster i en byggnads arkitektur.

Kredit: Los Alamos National Laboratory

 

Enligt Fortums chefsekonom Simon-Erik Ollus behövs det ett bättre investeringsklimat i framtiden så att energibranschen vågar investera.  Han konstaterade att om inte pågående trend bryts kommer konsumenten vara den stora förloraren då denne  får betala för de politiska beslut som tas. Foto: Konfrensmaterial av CCI FRANKREICH FINNLAND
Enligt Fortums chefsekonom Simon-Erik Ollus behövs det ett bättre investeringsklimat i framtiden så att energibranschen vågar investera. Han konstaterade att om inte pågående trend bryts kommer konsumenten vara den stora förloraren då denne får betala för de politiska beslut som tas. Foto: Konfrensmaterial av CCI FRANKREICH FINNLAND

"Norden först i världen på väg till elproduktion utan CO2- utsläpp"

"Enhetliga strukturer"

- Norden kommer att vara först i världen med energiomställning till en elproduktion utan utsläpp av...