Mötesplatsen för dig inom Solenergibranschen, jun, 19 2019
Latest News

Stora kliv framåt för solenergi 2017

Foto: ABB
Foto: ABB
Published by
Sanna Kesselfors - 29 dec 2017

2017 kan vara året då sol-el-Sverige vaknade till ordentligt samtidigt som branschen på många håll mognade.
Många aktörer som tidigare inte varit aktiva inom sol-el, har börjat engagera sig på ett positivt sätt. Försäkringsbolag och Räddningstjänsten har med sina kompetenser engagerat sig för att säkerställa så att solcellsanläggningar byggs och drivs på bästa sett.

Branschorganisationen Svensk solenergi har växt med 50 procent och har i dagsläget omkring 150 medlemmar. De har också varit drivande för att skapa långsiktigt hållbara och branschgemensamma tolkningar av regelverk. 

Elsäkerhetsverket har släppt nya utgåvor av standarderna för elinstallationer, där solenergi fått en tydligare plats. Nytt för i år är också att den nya ellagen trädde i kraft 1 juli med krav om egenkontrollprogram och registreringsplikt för solelinstallatörer hos Elsäkerhetsverket.

Energiföretagen i Sverige, elnätsföretagens intresseorganisation, har släppt en ny utgåva av Handboken för installation av småskalig elproduktion som säkerställer likabehandling av alla installationen upp till 1 MW elproduktion oavsett elnätsföretag eller installatör.

Förra veckan blev det klart med regeringens nya omfattande stödsystem för solel, som sträcker sig till och med 2020.

Nu innan årsskiftet skulle dessutom en av regeringens arbetsgrupper presentera ytterligare regelverksförbättringar, bland annat inom andelsägd solel, men arbetsgruppen förlängde igår till slutet på mars att presentera sina förslag.

Installationerna av solenergi i Sverige börjar närma sig omfattningen av att vara runt 0,2 procent av Sveriges totala elproduktion. Två promille är inte mycket, men betänk att Energimyndighetens målbild för solel i Sverige är 5-10 producent av produktionen år 2040. För att nå dit krävs det en mogen och professionell marknad, där branschens aktörer gemensamt formar kravbilden och förutsättningarna för att nå dessa mål på ett bra sätt. Och där kunderna kan känna sig trygga med hög tillförlitlighet i installationer och teknikval.

 

Källa: EnergiEngagemang