Mötesplatsen för dig inom Solenergibranschen, sep, 21 2018
Latest News

Solcellsanläggning ska producera energi på Öresundsbron

Foto: ABB
Foto: ABB
Published by
Sanna Kesselfors - 28 dec 2017

Nyligen vann SolarFuture tillsammans med samarbetspartnern Solarpark DK upphandlingen om att bygga solcellspaneler i betalstationen vid Öresundsbron. Avtalet mellan Öresundsbro Konsortiet och SolarFuture är värt 2 miljoner danska kronor och omfattar bygget av 1 500 kvadratmeter solcellspaneler, motsvarande 250kW eller solenergianläggning för 45 villor.

 

Möjligheten finns också att bygga ut med ytterligare 2 700 kvadratmeter, motsvarande 450kW, till totalt 700kW. Projektet sker i samverkan med SVEDAB, som äger marken där anläggningen kommer att stå.

Den första anläggningen kommer stå för cirka 4 procent av elenergin som går åt för att driva Öresundsbron. Det innebär en minskning av utsläpp på 85 ton koldioxid, samt en ekonomisk besparing på 200.000 danska kronor, om året. Med tiden hoppas konsortiet kunna producera upp till 10 procent av energiförbrukningen med hjälp av solcellsanläggningar.

- Vi har nästan halverat elförbrukningen sedan förbindelsen öppnade. Det arbetet fortsätter och vi ville se om det fanns möjlighet att lokalproducera miljövänlig el. Nu gläder vi oss åt att snart kunna producera solel i egen regi, säger Bengt Hergart, anläggningsdirektör vid Öresundsbro Konsortiet.

Solcellspanelerna ska placeras mellan norra och södra sidan av betalstationen och ligga minst 3 meter från körbanan, bakom vägräcket och vägbelysningen, alltså med både motor- och järnväg i omedelbart närhet. Det ställer krav på förståelse för de särskilda säkerhets- och miljöomständigheter som råder på platsen, något som också betonades i upphandlingsunderlaget.

- Vi gläder oss åt att få vara en del av Öresundsbrons gröna omställning och ser fram emot ett fint samarbete med konsortiet, säger Mads Christensen, direktör och partner vid SolarFuture.

Ramavtalet löper över tre år.