Mötesplatsen för dig inom Solenergibranschen, jan, 16 2018
Latest News

Flytande solceller producerar rent vätebränsle

En ny vetenskaplig studie har lett till skapandet av  en flytande solcell, som kan generera vätebränsle med hjälp av vatten. Bildkälla: Columbia University
En ny vetenskaplig studie har lett till skapandet av en flytande solcell, som kan generera vätebränsle med hjälp av vatten. Bildkälla: Columbia University
Published by
Markku Björkman - 18 dec 2017

Ett team forskare har utvecklat en ny sorts solcell, som kan flyta och utnyttja solljus för att producera vätebränsle av havsvatten.

Metoden går ut på att skapa rent, billigt vätebränsle genom metanbehandling.

Vätgas är ett rent bränsle som för närvarande används som raketbränsle i NASAs rymdprogram. Vätgasen förväntas i stor utsträckning spela en viktig roll i en hållbar energiprofil.

Största delen av dagens väte har producerats med hjälp av naturgas genom en process som kallas ångmetanreformering, som i regel släpper ut en mängd koldioxid (CO2), men vattenelektrolys med el från solceller (PV) har enligt forskarteamet visat sig att vara ett hoppingivande sätt att producera väte helt utan några CO2-utsläpp.

Teamet som forskar vid Columbia University i USA har utvecklat en ny solcelldriven elektrolysanordning som kan fungera som en fristående plattform som flyter på öppet vatten.

Enligt teamet fungerar den flytande anordningen, som ett " drivmedel för bränslen" liknar off-shore-oljeplattformar, förutom att den genererar vätebränsle från solljus och vatten istället för att utvinna olja från havsbotten.

Forskarna hänvisar till det faktum att dagens elektrolys använder dyra membraner för att kunna upprätthålla separationen av två skiljaktiga gaser. Den nya enheten bygger istället på en ny elektrodkonfiguration som gör att gaserna kan separeras och uppsamlas via bubblor i vatten.

Designen möjliggör effektiv drift i form av hög produktenhet och utan att elektrolyten behöver länsas aktivt. Baserat på konceptet flytkraftinducerad separation, uppnår den enkla elektrolysformen H2 en renhetsgrad på hela 99 procent.

- Den enkla konstruktionen av vår PV-elektrolysdesign, som saknar membran eller länsar, gör vår metod särskilt attraktiv för dess tillämpning på havsvattenelektrolys, framför allt på grund låga kostnader och bättre hållbarhet jämfört med nuvarande komponenter som innehåller membran, säger Daniel Esposito , biträdande professor i kemiteknik vid Columbia University.

- Vi anser att vår prototyp är det första exemplaret av ett membranlöst flytande PV- elektrolyssystem, som också kan tillämpas på större solbränsleanläggningar som är i stånd att generera stora mängder vätebränsle med hjälp av starkt solljus och havsvatten utan att behöva använda stora landområden eller konkurrera med färskvattenresurser inom jordbruket , förklarar Esposito.

 

Enligt Fortums chefsekonom Simon-Erik Ollus behövs det ett bättre investeringsklimat i framtiden så att energibranschen vågar investera.  Han konstaterade att om inte pågående trend bryts kommer konsumenten vara den stora förloraren då denne  får betala för de politiska beslut som tas. Foto: Konfrensmaterial av CCI FRANKREICH FINNLAND
Enligt Fortums chefsekonom Simon-Erik Ollus behövs det ett bättre investeringsklimat i framtiden så att energibranschen vågar investera. Han konstaterade att om inte pågående trend bryts kommer konsumenten vara den stora förloraren då denne får betala för de politiska beslut som tas. Foto: Konfrensmaterial av CCI FRANKREICH FINNLAND

"Norden först i världen på väg till elproduktion utan CO2- utsläpp"

"Enhetliga strukturer"

- Norden kommer att vara först i världen med energiomställning till en elproduktion utan utsläpp av...