Mötesplatsen för dig inom Solenergibranschen, dec, 18 2018
Latest News

Kina inför miljöskatt

Vanlig syn i dagens Kina. Creative Commons, kredit: hitesh0141
Vanlig syn i dagens Kina. Creative Commons, kredit: hitesh0141
Published by
Markku Björkman - 27 dec 2017

Vid årsskiftet träder en ny kinesisk miljöskatt i kraft, och regeringen hoppas att den ska ha en avskräckande effekt, berättar public service-bolaget för TV, radio och webb, Svenska YLE.

Premiärministern Li Keqiang förklarade krig mot föroreningarna för tre år sedan. Hittills har framstegen ändå inte varit imponerande, och i vissa fall har problemen fortsatt att förvärras.

Regeringen går därför nu in för att pröva på något nytt. För första gången blir alla industrier och andra bolag som förorenar luften samt vattendrag tvungna att betala skatt.

Miljöskatten indrivs av skattemyndigheterna. De är i en betydligt starkare ställning än miljöministeriet som hittills har haft i uppgift att få bolagen att betala för sina utsläpp.

Bolagen har alltför ofta lyckats kringgå gällande miljöförordningar. Det har varit vanligt att de har fått hjälp av lokala beslutsfattare som har prioriterat ekonomin framom miljön.

Genom att nu låta de lokala förvaltningarna behålla alla intäkter från miljöskatten hoppas regeringen att deras attityd ska förändras. Det styrande kommunistpartiet har också slagit fast att partifunktionärernas framtida karriär beror på hur effektivt de tacklar miljöproblemen.

En aldrig sinande ström av lastbilar fraktar kol från gruvor i inlandet till de dynamiska kustlandskapen. Också den här transporten bidrar till miljöförstöringen.
 

Källa: Svenska YLE

Solarclarity - Leon Langeveld, exportansvarig. – Vi har varit aktiva i Sverige i drygt två år och till synes är marknaden här ungefär där Nederländerna var för några år sedan. Den utvecklas väldigt snabbt och blir det samma typ av förhållande som på den holländska marknaden kommer det finnas gott om utrymme för fler företag att ge sig in i leken. Solel är en av få energikällor som ingen är emot. När det gäller vindkraftverk så vill man inte se dem och det klagas alltid på kärnkraft men solenergi går hem oss alla. Det är därför det blir så populärt vilket i sin tur gör det ekonomiskt, det är nog det enda sättet att gå vidare.
Solarclarity - Leon Langeveld, exportansvarig. – Vi har varit aktiva i Sverige i drygt två år och till synes är marknaden här ungefär där Nederländerna var för några år sedan. Den utvecklas väldigt snabbt och blir det samma typ av förhållande som på den holländska marknaden kommer det finnas gott om utrymme för fler företag att ge sig in i leken. Solel är en av få energikällor som ingen är emot. När det gäller vindkraftverk så vill man inte se dem och det klagas alltid på kärnkraft men solenergi går hem oss alla. Det är därför det blir så populärt vilket i sin tur gör det ekonomiskt, det är nog det enda sättet att gå vidare.

Mingel på Solelmässan