Mötesplatsen för dig inom Solenergibranschen, dec, 18 2018
Latest News

Nytt direktiv om miljörenovering av EU:s byggbestånd

Vid EU:s senaste ministermöte uppmanades Europeiska kommissionen att inrätta en frivillig så kallad - Smart Readiness Indicator -, som bedömer byggnadernas energikapacitet och -effektivitet och när det gäller deras anpassning till de boendes behov, däribland automatiseringssystem för belysning eller uppvärmning. Foto: CAN Europe / Flickr
Vid EU:s senaste ministermöte uppmanades Europeiska kommissionen att inrätta en frivillig så kallad - Smart Readiness Indicator -, som bedömer byggnadernas energikapacitet och -effektivitet och när det gäller deras anpassning till de boendes behov, däribland automatiseringssystem för belysning eller uppvärmning. Foto: CAN Europe / Flickr
Published by
Markku Björkman - 20 dec 2017

Efter en tredje samtalsrunda uppnådde EU: s lagstiftare den 19 december en överenskommelse av det omarbetade byggnadsdirektivet om energieffektivitet (EPBD).

Direktivet ska fungera som ett startskott för en omfattande miljösanering av Europas hela byggbestånd fram till år 2050, så att EU uppnår ”nästintill nollutsläpp".

Centralt i avtalet är långsiktiga renoveringsstrategier som alla EU-länder har behov av att införa.

De strategier som medlemsländerna bör utarbeta på nationell nivå gäller främst ombyggnadsinvesteringar för att kunna tillverka högeffektivt och koldioxidfritt byggmaterial före 2050, sade Kadri Simson, Estlands ekonomiminister, som representerade de 28 EU-länderna i rådet i egenskap av det estniska EU-ordförandeskapet, som styrde förhandlingar på EU-rådets vägnar.

I nationella planer måste åtgärderna inkludera milstolpar före 2030 och 2040 och definiera "mätbara framstegsindikatorer", såsom renoveringshastighet eller en övre gräns på energiförbrukning per kvadratmeter. De konkreta åtgärderna kommer helt och hållet skötas och beslutas av nationella regeringar.

- För ökad energieffektivitet behövs inga enorma mentala ansträngningar. Det är ett av de billigaste och mest effektiva sätt att minska vår energiförbrukning och bidra till vårt klimatmål, sade Kadri Simson.

Solarclarity - Leon Langeveld, exportansvarig. – Vi har varit aktiva i Sverige i drygt två år och till synes är marknaden här ungefär där Nederländerna var för några år sedan. Den utvecklas väldigt snabbt och blir det samma typ av förhållande som på den holländska marknaden kommer det finnas gott om utrymme för fler företag att ge sig in i leken. Solel är en av få energikällor som ingen är emot. När det gäller vindkraftverk så vill man inte se dem och det klagas alltid på kärnkraft men solenergi går hem oss alla. Det är därför det blir så populärt vilket i sin tur gör det ekonomiskt, det är nog det enda sättet att gå vidare.
Solarclarity - Leon Langeveld, exportansvarig. – Vi har varit aktiva i Sverige i drygt två år och till synes är marknaden här ungefär där Nederländerna var för några år sedan. Den utvecklas väldigt snabbt och blir det samma typ av förhållande som på den holländska marknaden kommer det finnas gott om utrymme för fler företag att ge sig in i leken. Solel är en av få energikällor som ingen är emot. När det gäller vindkraftverk så vill man inte se dem och det klagas alltid på kärnkraft men solenergi går hem oss alla. Det är därför det blir så populärt vilket i sin tur gör det ekonomiskt, det är nog det enda sättet att gå vidare.

Mingel på Solelmässan